සුභ උපන්දිනයක් Gamini Jayarathna !

by | Jan 9, 2021 | උපන්දින සුභපැතුම් | 0 comments

සුභ උපන්දිනයක් Gamini Jayarathna !

ඔබේ උපන්දිනය වෙනුවෙන්, ඔබ අපගේ ආයතනය වෙනුවෙන් සිදුකල සේවය වෙනුවෙන් අපෙන් CDC 10,000ක් (Charityshop eCommerce DiscountStore හරහා ඉදිරියේදී ඔබට Voucher ලෙස Redeem කල හැක)

ඔබටත් පුලුවන් කැමතිනම් ඔබට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලින් හමුවන CDC වලින් කිහිපයක් හෝ Gamini Jayarathna වෙනුවෙන් Gift එකක් විදිහට ලබාදෙන්න.

ඔහු කණ්ඩායම් නායකයෙක් ලෙස ඔබට කරන සේවය වෙනුවෙන් ඔබට ලබාදෙන මග පෙන්වීම වෙනුවෙන් කළගුණ සළකන්න ඔබට පුලුවන්. සමහර විට අද ඔබ මුදල් උපයන්නේ ඔහුගේ මග පෙන්වීම, ඔහු ඔබව ගෲප් එකට ඇඩ් කල නිසා වෙන්න පුලුවන්.
ඔබ කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් කර නැතිවුනත් ඔබ සතුව ගෲප් එකට සම්බන්ධ වීම හේතුකොටගෙන අප විසින් ලබාදුන් CDC 1000ක් ඇත. එයින් කොටසක් හෝ පරිත්‍යාග කල හැක.

යුතුකම ඉටුකරන්න…
[Member ID <හිස්තැනක්> Gift <හිස්තැනක්> ඔබ ත්‍යාගයක් ලෙස ලබාදෙන CDC ප්‍රමාණය] කමෙන්ට් කරන්න
උදා : CSEX0000 Gift 25

ඔබ සතු සාමාන්‍ය CDC ප්‍රමාණය ගණනය කරන්නේ කෙසේද? :
1️⃣ සාමාජික ගාස්තු ගෙවා ඇත – CDC 1000
2️⃣ ව්‍යාපාර 25 වඩා සම්බන්ධ කර ඇත – CDC 1000
3️⃣ රට වෙනුවෙන් රු.1,000ක ආයෝජනයට සම්බන්ධ වී ඇත – CDC 1000
4️⃣ SocialMedia/e-Money Course එකට සම්බන්ධ වී ඇත. ඒ සඳහා මුදල් ගෙවා ඇත – CDC 1000
5️⃣ ඔබ කණ්ඩායම් නායකයෙක්ද? (ව්‍යාපාර 100 වඩා ලියාපදිංචි කල හෝ අප විසින්ම Promote කල අයෙක්ද) – CDC 1000
6️⃣ කිසිදු ගාස්තුවක් ගෙවා නැති, කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් කර නැති ගෲප් එකේ ඉන්න සාමාන්‍ය Member කෙනෙක් – CDC 1000
එකතුව CDC 5,000 / 1,000

Charityshop Team

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments