දවසේ සිතුවිල්ල ~ යහපත් දවසක් – සුභ උදෑසනක්

by | Jul 26, 2021 | දවසේ සිතුවිල්ල | 0 comments

දවසේ සිතුවිල්ල ~ යහපත් දවසක් – සුභ උදෑසනක්

මිනිස්සු ගොඩක් ජීවිතයෙන් පරාද වෙන්නේ ඔවුන්ගේ නොහැකියාව නිසා නෙවෙයි… බොහොමයක් අය සාර්ථකත්වය ක්ෂණිකව බලාපොරොත්තු වෙන නිසයි….

ඒ සාර්ථකත්වය ක්ෂණිකව බලාපොරොත්තු නොවුන ඉවසීමේන් හිටිය, අපගේ පාඨමාලාව නිවැරැදිව හදාරපු අයට අද අවස්ථාව ලැබෙනවා අලුත් ආදායම් ක්‍රමයකට සම්බන්ධ වෙන්න. 19,500ක් අතුරින් 10 දෙනෙක්ට පමණයි මේ අසීමිතව ඉපයිය හැකි අවස්ථාව ලබාදෙන්නේ.

ඊයේ දවසේ ඔබ කාර්යබහුල වුනානම් ඊයේ අපි පළකල සියලුම පෝස්ට් #2021ජූලි25 වචනය ටච් කර සියල්ල එක වර විවෘත කරගෙන බලන්න පුලුවන්.

අද දවස ආරම්භ කරන්න ඊයේ දවසේ මොකද වුනේ කියලා හරි අවබෝධයකින්…

කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා…

Charityshop Team

#2021ජූලි26 (අද දවසේ පෝස්ට් කියවන්න ඕනෑම අවස්ථාවක මේ වචනය ටච් කරන්න)

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments