දවසේ සිතුවිල්ල

by | Mar 1, 2021 | දවසේ සිතුවිල්ල | 0 comments

දවසේ සිතුවිල්ල
ඔබට අවශ්ය දේවල් ඉබේම ඔබ ලඟට එන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ඔබ වෙහෙසෙන්න ඕන…
ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා අනික් අය දිහා බලාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. උත්සාහ කරන්න ඕන ඔබට දියුණු වෙන්න ඕනනම්…
අද අලුත් මාසයක්…
අද ඉඳන් Charityshop ගෲප් එකේ බොහොමයක් දේවල් වෙනස්…
අද ඉඳන් හැමෝටම දවල්ට වැඩ කරලා රෑට නිදාගෙන ඉන්නකොට මුදල් ලැබෙන්න ක්රම හදලා තියෙන්නේ…
අද ඉඳන් හැමෝටම නායකයෙක් ඉන්නවා…
මග පෙන්වන කෙනෙක් ඉන්නවා…
හැබැයි මේවත් නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. සාමාජික වුණ කෙනෙක්නම් අප ආයතනයේ තනතුරකට ඉල්ලුම් කරන්න…
ඔබ තනතුරත් නිකන් ලැබෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවානම් ඔබට කවදාවත් දියුණු වෙන්න බැහැ…
සාමාජික ගාස්තුව ගෙව්ව අයට තනතුරු වලට ඉල්ලීම අද මධ්යම රාත්රියෙන් අවසන් වෙනවා. ඒක නිසා දැන්ම තනතුරකට ඉල්ලුම් කරන්න…
ස්ථිර ආදයමක් අවශ්යයිනම් ඔබ එයට අවශ්ය පළමු පියවර තබන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments