සුභ උදෑසනක්, සාර්ථක දවසක් !

by | Feb 26, 2021 | දවසේ සිතුවිල්ල | 0 comments

සුභ උදෑසනක්, සාර්ථක දවසක් !
දවසේ සිතුවිල්ල :
සැතපුම් ගණනාවක ගමනක් වුනත් ආරම්භ වෙන්නේ පුංචි පියවරකින්…
අපේ ගෲප් එකේ සාමාජිකයින් ගොඩකට මුලදි ලැබුනේ රු. 20, 30, 50, 100 රීලෝඩ්. නමුත් දැන් 1000, 10000, 50000 ආදයම් ලබන අයත් ඉන්නවා. ඒ ඔවුන් ඔවුන්ගේ ගමන ටිකෙන් ටික සෙමෙන් සෙමෙන් ඉදිරියට ආව නිසා…
තවමත් ඔබ ප්රමාද නැහැ…
ඔබේ සාර්තකත්වයට යන ගමනත් පුචි පියවරකින් අද ආරම්භ කරන්න..
සාමාජික අංකයක් අරන් පෝස්ට් කියවා මුදල් ඉපයීමට හැකිනම් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා වැඩ ආරම්භ කරන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments