එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

by | May 14, 2021 | පාරිභෝගික සේවා | 0 comments

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

1️⃣ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න

2️⃣ ඔබේ සාමාජික අංකය සමඟින් පෝස්ට් ශෙයාර් කරන්න

3️⃣ එදිනම හවසට ආදායම ගිණුමට බැරකරගන්න.

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 0701 40 10 10

✅ අපගේ ආයතනය හරහා මුදල් සොයන ක්‍රම 160+ ක් මේ ගෲප් එකේ සඳහන් වේ. පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීමට අකමැති නම් ඒ ක්‍රම තෝරාගන්න.

☢️ සියලුම විස්තර A – Z  ගෲප් එකෙහි සරළව සිංහලෙන් රූප සටහන් වලින් පැහැදිලි කර ඇත. අවබෝධයෙන් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වන්න.

CharityShop Team

#2021මැයි14

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments