දිනපතා ආදායම් ලබන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක

by | Apr 26, 2021 | මුදල් ගෙවීම් | 0 comments

දිනපතා ආදායම් ලබන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක

දිනපතා ආදායම් ලබන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක…. (සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ හෝ අපගේ eMoney පාඨමාලාව අවසන් කල අයට පමණයි) – නැවත පළකිරීමකි

???? Charityshop Group එකට…

1️⃣ Join වුණත් සල්ලි

2️⃣ අපේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක මාරු කලත් සල්ලි

3️⃣ අපේ Referral ලින්ක් එක ශෙයාර් කලත් සල්ලි

4️⃣ පෝස්ට් ලයික් කලත් සල්ලි

5️⃣ පෝස්ට් වලට කමෙන්ට් කලත් සල්ලි

6️⃣ අදහස් දුන්නත් සල්ලි

7️⃣ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවලා ඔහේ නිකන් හිටියත් සල්ලි (වෙබ් අඩවියට ලොග් වෙන්න ඕන)

8️⃣ Zoom Meeting ආවත් සල්ලි

9️⃣ යාලුවන්ට ගෲප් එකට Invite කලත් සල්ලි, එයාලා මුදල් ගෙව්වත්, නැතත් සල්ලි…

????️ මහන්සි වෙලා වැඩකලත් සල්ලි…

???????????????????????????? හැමදේකටම අපි සල්ලි දෙනවා…

ඔබටත් මෙවැනි ආදායමක් අවශ්‍යයිනම් ඔබට වැයවන්නේ ජීවිත කාලයටම රු.1,000කි.

අපගේ පාඨමාලවට සම්බන්ධ වෙන්න.

පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන ආකාරය : https://mychallenge.work/pay-now/

පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා රිසිට්පත පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කර එවන්න : https://wa.link/a2q6ld

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#CSPaymentProof

#2021April26

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments