නිකන් ඉන්න ගමන් ගෲප් එකේ Invitation Button එක ඔබලා සාමාජිකයින් උපයාගත්ත මුදල්

by | Jan 20, 2021 | මුදල් ගෙවීම් | 0 comments

නිකන් ඉන්න ගමන් ගෲප් එකේ Invitation Button එක ඔබලා සාමාජිකයින් උපයාගත්ත මුදල්
ඔබටත් අපෙන් රීලෝඩ් එකක් ආවනම් ස්ක්රීන් ශොට් එකක් කමෙන්ට් කරන්න…
කැමතිනම් ඉතිං අදහසකුත් කමෙන්ට් කරන්න…
තව අයට මුදල් දාන්න තියෙනවා. හෙට දානවා ඒ මුදල්…
Congratulations !
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments