මාර්තු 31ට පෙර Charityshop සාමාජිකයින්ගේ ආදායම්

by | Apr 13, 2021 | මුදල් ගෙවීම් | 0 comments

මාර්තු 31ට පෙර Charityshop සාමාජිකයින්ගේ ආදායම්

ReSelling, Member Registration (Referral) ගෙවීම්.

ඔබට මේ තැන්පතු පත්‍රිකා ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍යනම් යොදාගන්න.

විනාඩියකටත් අඩු කාලයකදි eWallet හරහා Request කර ඔබේ ගිණුමට මුදල් ලබාගැනීම පිළිබඳව ඔබේ අත්දැකීම අලුත් අයටත් දැනගන්න කමෙන්ට් කරන්න.

???? ඔබටත් මේ වගේ ආදායමක් ඕනනම් දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න…

වෙබ් අඩවිය : https://mychallenge.work/

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#CSPaymentProof

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments