⛔ පළමු උපදෙස – ඩවුන්ලෝඩ් කර ශෙයාර් කිරීම තහනම්. ගෲප් එකේ සාමාජිකයින්ට බැලීමට පමණයි !

by | Mar 9, 2021 | සත්කාර - CSR | 0 comments

⛔ පළමු උපදෙස – ඩවුන්ලෝඩ් කර ශෙයාර් කිරීම තහනම්. ගෲප් එකේ සාමාජිකයින්ට බැලීමට පමණයි !

කොරෝනා තත්වය නිසා මහපාරේ අතරමංවූ වැඩිහිටියන් කිසිම වැඩිහිටි නිවාසයකින් මේ දිනවල භාරගන්නේ නැහැ.

නමුත් අපට එක සීයා කෙනෙක් අවශ්‍යයි (මේ දිනවල ඉඩපහසුකම් තිබෙනවා) දෙල්ගොඩ තිබෙන වැඩිහිටි නිවාසයක නවත්වන්න…

පහත නිර්ණායක කියවා බලා කමෙන්ට් කරන්න.

1️⃣ වසය අවුරුදු 75ට අඩුවිය යුතුය

2️⃣ තමන්ගේ වැඩපල කරගත හැකිවිය යුතුය

3️⃣ දරුවන් හෝ භාරකාරයින් නොමැති කෙනෙක් විය යුතුය

4️⃣ දැනට පොල් අතු, මැටි, ලෑලී, ටකරන් ගෙයක ජීවත් වෙන අන්ත අසරණ කෙනෙක් විය යුතුය

5️⃣ කෑගල්ල, කුරුණෑගල හෝ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විය යුතුය.

ඔබ දන්නා එවැනි කෙනෙක් ඔබේ ගමේ තනිව සිටිනවානම් අප සූදානම් ඔහුව ජීවිතේ ඉතිරිකාලය වැඩිහිටි නිවාසයක නවත්වා බලාගන්න..

????‍????‍???? ඔබගේ වගකීම

1️⃣ ප්‍රථමයෙන්ම ඔහුගේ විස්තර, ඡායාරූප එවන්න (ඔහු වැඩිහිටි නිවාසයක නතර වෙන්න කැමතිනම් පමණක්)

2️⃣ අපගේ තහවුරු කිරීමෙන් පසුව ඔබට පුලුවන්නම් ඔබේ ගමේ ග්‍රාම නිළධාරීවරයාගේ සහතිකය, එම සීයාගේ වැඩිහිටි නිවාසයකට යෑමට කැමැත්ත පලකරන ලිපිය සහ එම සීයාගේ වෛද්‍ය වාර්තාවක් යුතුකමක් සේ සලසා අපට එවන්න.

3️⃣ ඉන්පසු අප ඒ සීයව බලන්න එනවා,  ඒ සීයාගේ ජීවිත කතාව සහ ඡායාරූප ෆේස්බුක් හි පලකර අපගේ පදනමේ දායකයින්ගේ වියදමින් සීයාව වැඩිහිටි නිවාසයක නවත්වන්න කටයුතු කරන්නම්

මාර්තු 15ට ප්‍රථම අවශ්‍යයි.

⛔  ඩවුන්ලෝඩ් කර ශෙයාර් කිරීම තහනම්. ගෲප් එකේ සාමාජිකයින්ට බැලීමට පමණයි !

An idea by Danesh Edirisooriya – ධනේෂ් එදිරිසූරිය

Project of SamajaSathkara.lk

#2021මාර්තු9

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments