ඔබේ නිවස මේ වගේනම් ඔබ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවිය යුතු නැහැ

by | Mar 14, 2021 | සුභසාධන | 0 comments

ඔබේ නිවස මේ වගේනම් ඔබ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවිය යුතු නැහැ

මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නනම් ඔබ දැනට ජීවත් වන නිවස,

1️⃣ කටු මැටි

2️⃣ ලෑලි

3️⃣ ඉටි කොල වටකරන ලද

4️⃣ ටකරන් වටකරන ලද

5️⃣ පොල් අතු වට කරන ලද

හෝ

6️⃣ කපරාදු නොකරන ලද ස්ථීර දොර, ජනෙල් නැති (ඒ වෙනුවට ලෑලි හේත්තු කර ඇති) නිවසක් විය යුතුය.

මේ සඳහා අපට පහත තොරතුරු අවශ්‍ය වේ.

1️⃣ නම

2️⃣ සාමාජික අංකය

3️⃣ දුරකථන අංකය

4️⃣ ලිපිනය

5️⃣ හැඳුනුම්පත් අංකය

6️⃣ නිවසේ ඡායාරූපයක් (පවුලේ අය නිවස ඉදිරිපිට සිට)

7️⃣ හැඳුම්පතෙහි ඡායාරූපයක්

ඔබේ තොරතුරු/ඡායාරූප  පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කර තහවුරු කරන්න : https://wa.link/k2or1p

???? ඔබගේ තොරතුරු අප විසින් කිසිම ස්ථානයක පලකරනු නොලැබේ. සියල්ල මා සමඟ ආරක්ෂිතය. ඉහත ලින්ක් එකෙන් එවන තොරතුරු වලට ප්‍රවේශවීමට හැකියාව ඇත්තේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වන මා හට පමණි.

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න…

Charityshop Team

#2021මාර්තු14

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments