ඔබේ සමීපතමයෙකු (විවාහ වී නොමැතිනම් මව සහ පියා. විවාහවී නම් ස්වාමිපුරුෂයා, භාර්යාව, දරුවන්) බරපතළ රෝගාබාධයකින් පෙළෙනවාද?

by | May 8, 2021 | සුභසාධන | 0 comments

ඔබේ සමීපතමයෙකු (විවාහ වී නොමැතිනම් මව සහ පියා. විවාහවී නම් ස්වාමිපුරුෂයා, භාර්යාව, දරුවන්) බරපතළ රෝගාබාධයකින් පෙළෙනවාද?

පිළිකා, ලියුකේමියා, වකුගඩු අකර්මණ්‍යතා,

දරුණු හදවත් රෝග වැනි රෝග තිබෙන පවුලේ සාමාජිකයින් සිටින අයට සුවිශේෂී වරප්‍රසාද (For the First time in Sri Lanka)

ඔබට පහත සේවාවන් සියල්ල නොමිළයේ හිමිවේ.

1️⃣ ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් නැත

2️⃣ eMoney පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ වීම නොමිළයේ

3️⃣ CharityShop Family (Executive Team)  සාමාජිකත්වය සාමාජිකයින් 5ක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු හිමිවේ

❌ සම්බන්ධ වී දින 30ක් ඇතුලත ගෲප් එක වෙනුවෙන් කිසිදු ඉපයීමක් හෝ ඔබ ඉපයීමක් සිදුකර නැත්නම් මෙය ඔබට අහිමිවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. මන්ද අපට ස්ථීර සාමාජිකයින් තහවුරු කරගැනීමට අවශ්‍යයි. අපට ගාස්තුව නොගෙවූ අය ස්ථීර අය ලෙස පිළිගනු නොලැබේ. එම නිසා ඔබගේ සාමාජිකත්වය තහවුරු කිරීමට ඔබ ඉපයීම් කලයුතුය. දින 30 ඉක්මවා ඇත්නම් ඔබට ගාස්තුව ගෙවා නැවත සම්බන්ධ වීමට සිදුවෙනවා.

Call 0701 10 10 10

ජීවිතය අපහසුතා මගහැරගන්න අපි ශක්තියක් වෙන්නම්…

SamajaSathkara.lk පදනමේ යටතේ ලබාදෙන පහසුකමකි.

Charityshop Team

#2021මැයි8

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments