ජීවිත රැකවරණ පමණයි !

by | Jun 20, 2021 | සුභසාධන | 0 comments

ජීවිත රැකවරණ පමණයි !

Insurance එකක් ගන්න පවුල් පිටින් ටවුන් ගිය කාලේ ඉවරයි… කොරෝනා වසංගතය හමුවේ නිවසට වී සිට සමාජ දුරස්ථභාවය රැකගනිමින් ඔබගේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න. (ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට)

මිස් කෝල් එකකින් ඉන්ෂුවරන්ස් එක දාගන්න : 0701 40 10 10

ජීවිත රැකවරණ පමණයි !

ඔබේ වයස 17-65ත් අතරනම් මුලු අවුරුද්දටම රු.2,510ක් පමණයි. රුපියල් මිලියන 1ක රැකවරණයක්. දෛනික රෝහල් ගාස්තු.

WhatsApp හරහා කෝල් කරන්න මේ ලින්ක් එක ඔබන්න : https://wa.link/f201d9

Document අත්සන් කරන්න නැහැ. විනාඩි 15න් WhatsApp හරහා හැමදේම කරගන්න.

Charityshop Team

#2021ජූනි20

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments