දරුවා අසනීපෙන්ද?

by | Aug 8, 2021 | සුභසාධන | 0 comments

දරුවා අසනීපෙන්ද?

මේ දවස් වල සල්ලි ප්‍රශ්න ඇති නේද ගොඩක්? රජයේ රෝහලකට යන්නත් බයයි නේද?

වෛද්‍යවරයෙක් චැනල් කරන්න අතේ සල්ලි නැතිද?

Introducing “CharityShop Channel a Doctor” | eMoney ආයතනයක් හරහා ලෝකයේ පළමු වරට

පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වූ ආදයම් උපයන සාමාජිකයින් වෙනුවෙන්…

ලංකාවේ ඕනෑම පෞද්ගලිකව රෝහලක වෛද්‍යවරයෙක් අපි චැනල් කරලා දෙන්නම්. ඒත් එක්කම වියදමට අතට රු.1,500කුත් දෙන්නම්…

1️⃣ Charityshop Group එකට සම්බන්ධ වූ මාස 3 සම්පූර්ණ වූ අයට මේ පහසුකම ලබාදේ.

2️⃣ කිසිදු අවස්ථාවක පොයින්ට්ස් අඩු වීම් සිදු නොවී ඇති සාමාජිකයෙක් විය යුතුය. ඉගෙනගැනීම පිළිවෙලට සිදු කරන එනම් පෝස්ට් වලට අවබෝධයෙන් කමෙන්ට් අයට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදේ. පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවූ නමුත් ඉගෙනීම හෝ ආදායම් ඉපයීම නොකරන අයෙක්නම් මෙම දීමනාව හිමි නොවේ.

3️⃣ විනාඩි 2න් ඔබගේ Upay App එකට මුදල් ලබාදීම සිදුකෙරේ. නොඑසේනම් වෛද්‍යවරයා ඔබට අවශ්‍ය රෝහලෙන් චැනල් කර දීමද අපට සිදුකල හැක.

4️⃣ මෙය හදිසි අවස්ථා සඳහා පමණයි. එක් අයෙක්ට මේ පහසුකම වසරක් තුලදී ලබාගත හැක්කේ 1 වරක් පමණි.

5️⃣ සමාජසත්කාර පදනමේ දායකයින්ට (2006 වසරේ සිට රු.25ක් හෝ එක් වරක් හෝ පරිත්‍යාග කල අය) ප්‍රමුඛත්වය ලබාදේ…

6️⃣ නැවත මුදලින් ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. එම මුදල ඔබගේ ඉදිරි ආදායමෙන් අඩුවේ.

7️⃣ මෙයට සුදුසුකම් ලබන අයට CharityShop නමින් කෙටිපණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.

8️⃣ ලඟම තිබෙන ඕනෑම ෆුඩ් සිටි එකකින්ද මුදල් ලබාගැනීම සිදුකල හැක.

???? ඔබ මුදල් ඉල්ලන අවස්ථාවේ මාගේ පෞද්ගලික ගිණුමේ ඇති මුදල් ප්‍රමාණය මත සහ මා සිටින ස්ථනයට අන්තර්ජාල පහසුකම තිබීම මත මෙය ලබාදීම තීරණය වන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

අපගේ සේවය වෙනුවෙන් විශ්වාසය රැකීම ඔබගේ යුතුකමයි !

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021අගෝස්තු8

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments