සුව නින්දට සිතුවිල්ලක්

by | Mar 5, 2021 | සුව නින්දට සිතුවිල්ලක් | 0 comments

සුව නින්දට සිතුවිල්ලක්
අද දවසේ ඉගෙනගත් පාඩම් වලින් අනික් අයටත් දෙයක් දැනගන්න ඔබම සිතුවිල්ලක් ලියන්න… අපි ලඟදීම දවසක ඒ සිතුවිල්ලත් පලකරන්නම් අපේ ගෲප් එකේ…
ඒත් එක්කම අද දවසේ අපි පළකල සියලුම පෝස්ට් #2021මාර්තු4 වචනය ටච් කර සියල්ල එක වර විවෘත කරගෙන නිදාගන්න කලින් කියවන්න…
කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා…
සුභ රාත්රියක් හැමෝටම…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments