සුව නින්දට සිතුවිල්ලක්

by | Mar 7, 2021 | සුව නින්දට සිතුවිල්ලක් | 0 comments

සුව නින්දට සිතුවිල්ලක්

අද දවසේ ඉගෙනගත් පාඩම් වලින් අනික් අයටත් දෙයක් දැනගන්න ඔබම සිතුවිල්ලක් ලියන්න… අපි ලඟදීම දවසක ඒ සිතුවිල්ලත් පලකරන්නම් අපේ ගෲප් එකේ…

ඒත් එක්කම අද දවසේ අපි පළකල සියලුම පෝස්ට් #2021මාර්තු7 වචනය ටච් කර සියල්ල එක වර විවෘත කරගෙන නිදාගන්න කලින් කියවන්න…

කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා…

සුභ රාත්‍රියක් හැමෝටම…

Charityshop Team

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments