අනාගතය හා වර්තමානය යා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ටෙලි-සෙන්ටර් මධ්‍යස්ථානය | මා විසින් මීට වසර 15කට පෙර ලබාදුන් සේවාවන්…

by | Mar 16, 2021 | ව්‍යාපාරය ගැන | 0 comments

අනාගතය හා වර්තමානය යා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ටෙලි-සෙන්ටර් මධ්‍යස්ථානය | මා විසින් මීට වසර 15කට පෙර ලබාදුන් සේවාවන්…

මෙන්න මෙහෙමයි වසර 15ක් තිස්සේ විශ්වාසනීය, නොවෙනස් ගමනක් ආවේ…

මේ වගේ ගමනක් ආව eMoney ආයතනයක් ලංකාවේ වෙන කොහෙවත් නෑ…

2006 – 2009 කාලයේදී මම මොනව කලා කියලද හිතන්නේ…

“කැලේ මාරු වුණාට කොටියගේ පුල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ” කියලා කතාවක් තියෙනවනේ… මං ඉස්සර කල වැඩ වගයක් හම්බවුණා… අනේ ඒ කාලේ ව්‍යාපෘති වල තාත්තගේ නමත් තියේ “ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක” විදිහට. කඳුලුත් එනවා දකිනකොට.

ඉස්සර මම මගේ Office එකෙන් ලබාදුන් සේවාවන් පහත තියේ…

ලංකාවේ ප්‍රථම පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක IT HelpDesk එක මම ආරම්භ කලා. එය 2006-2012 දක්වා නොකඩවා කරගෙන ආවා. දුරකතනය, ස්කයිප්, යාහූ මැසෙන්ජර් ඔස්සේ මම පැය දහස් ගණනක් ලොව පුරා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ පරිගණක ප්‍රශ්න වලට සහය වුණා. ඒ ආභාෂයෙන් තමා Samajasathkara.lk Hotline ආරම්භ කලේ. බලන්න 2006-2009 ධනේෂ් හොඳයිද කියලා…

Located at Thulhiriya (Near Mangedara Purana Viharaya)

High Speed Internet Facility with complete digital office facility

Air-conditioned

Open daily 7am to 12.00am

Mangedara Future Center Services

Digital Office

Writing & Editing

Online Bill Payment

Extra Services

HighSpeed Internet

E-mail facility

E-mail marketing

ITC training

Scanning documents

Photo copying

Digital printing

Telephone & Fax (Local & IDD)

Reload Service

Direct marketing

Graphic design

Logo & Pay Off line creating

Applications & Forms

Preparation of resumes & curricular vitae

Direct marketing materials

Annual Reports

Manuals

Project quotations & proposals

Copy for print advertisements

Confidential Materials

Editing Services

Sinhala English Type Settings

Video Editing

Electricity Bill Payments*

Telephone Bill Payments

Insurance Primium

Internet Bill Payments

Bank Account Status Checking

CDMA Bill Payments

Read Online Newspapers

24 hour Telegram Facility

24 hour Online Customer Care Service**

Money Transfer

Fund Transfer (Bank)

Dialog TV Bill Payments

E Channeling

Web SMS Facility

Lottary Numbers

CAB Service

Matching Horoscopes

Horoscopes Making

Computer Games

Software Developments

Mobile Phone Repairing (Unlock)

Photo Editing

Phone Card Selling

CD/VCD/DVD/Audio CD/MP3 Writing

Empty CD

Game CDs & Software CDs Selling

Computer Hardware & Software Reparing

Internet Live Chat

Video Conference

Online National & International TV & Radio Channel Facility

Record TV Programs

Computer Based Fashion & Dress Designing Service

Exam Result Checking

Web Developments

Online Courses

Net 2 Phone Facility

Digital Printing

And Much more……….

* Sri Lankan First Automated 365 Day, 24 Hour Working tele center based Online Bill Payment Center.

** Sri Lankan First 365 Day, 24 hour working Online IT Assistance Customer Care Call Center.

All Rights reserved to Future Center – Mangedara. Copyrights © 2008 Danesh Maduranga Edirisooriya

#2021මාර්තු16

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments