ලෝකයේ තිබෙන සෑම eMoney ආයතනයක ක්‍රම එකතු කර නිර්මාණය කරන ලද ශ්‍රී ලාංකික eMoney ආයතනය

by | Apr 6, 2021 | සක්‍රීය ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

ලෝකයේ තිබෙන සෑම eMoney ආයතනයක ක්‍රම එකතු කර නිර්මාණය කරන ලද ශ්‍රී ලාංකික eMoney ආයතනය

CharityShop Freelancing බලකාය

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට සක්‍රීය ආදායම් උපයන ක්‍රම ලැයිස්තුව

???? ලියාපදිංචි වුණ ගමන් පහසුවෙන් මුදල් සෙවිය හැකි ක්‍රම : ($1 -$433 දක්වා ඉපයිය හැක)

✅ Referral එකතු කිරීම (මිතුරන් හඳුන්වා දීම)

✅ අපගේ eBook මිළදී ගැනීම (eBook සඳහා මිතුරන් හඳුන්වා දීම මගින් කොමිස් මුදල් හිමිවේ)

✅ අපගේ T Shirts / Shirts / Shorts / Sarong මිළදී ගැනීම (ඒ සඳහා මිතුරන් හඳුන්වා දීම මගින් කොමිස් මුදල් හිමිවේ)

✅ අපගේ රීලෝඩ් ඇප් එක පාරිභෝගිකයින්ට හඳුන්වා දීම

✅ AdClick/Post Share Package

✅ Link Share කිරීම

✅වෙබ් අඩවියක් අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් සෙවීම

✅ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පෞද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට පාරිභෝගිකයින් සෙවීම

✅ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය තනි/ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට පාරිභෝගිකයින් සෙවීම

✅ Youtube Channel අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයින් සෙවීම

✅ ෆේස්බුක් පේජ් අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයින් සෙවීම

✅ Payment Gateway අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් සෙවීම

✅ SMS Gateway එකක් අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් සෙවීම

✅ ජංගම දුරකථන සඳහා Caller Tune එකක් අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් සෙවීම

✅ Credit Card Machine එකක් අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් සෙවීම

✅ Youtube Monetization සඳහා පාරිභෝගිකයින් සෙවීම

✅ eBook නිර්මාණය

✅ අපගේ Reload App එක මිළදී ගෙන ඒ හරහා ආදායමක් ඉපයීම

✅ Insurance Reselling හරහා ආදායමක් ඉපයීම

✅ Creative Writing හරහා ආදයමක් ඉපයීම

✅ Graphic Design හරහා ආදයමක් ඉපයීම

✅ වෙබ් අඩවි වලට Content ලිවීම හරහා ආදයමක් ඉපයීම

✅ ලිපි පරිවර්තනය හරහා ආදයමක් ඉපයීම

✅ Hotel Promotions හරහා ආදයමක් ඉපයීම

✅ Travel Package Promotions හරහා ආදයමක් ඉපයීම

✅ Facebook Group / Page අලෙවිය  හරහා ආදයමක් ඉපයීම

????‍????‍????‍???? සාමාජික සංඛ්‍යාව වැඩිවීම මත සක්‍රීය වන ඉපැයුම් ක්‍රම

✅ Gmail Account නිර්මාණය කිරීම

✅ Facebook Page නිර්මාණය කිරීම

✅ ඔබගේ හැකියාවන් අනුව අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔන්ලයින් පාඨමාලා පැවැත්වීම

✅ Course වලට මිතුරන් හඳුන්වාදීම

✅ DropShipping කිරීම

✅ DirectShipping කිරීම

✅ Youtube Channel හරහා මුදල් ඉපයීම

✅ ඔබගේ හැකියාවන් අනුව මුදල් සෙවීම (Graphic Design, Typing etc)

✅ නව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම

✅ Package වලට ආයෝජනය කර මුදල් සෙවීම

✅ කටහඬ හරහා මුදල් සෙවීම

✅ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීම

✅ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක්, කවර් එකක් සහ ඔබගේ තොරතුරු ප්‍රොෆයිල් එකේ අප්ඩේට් කිරීම

✅ වෙබ් අඩවියට දිනපතා පිවිසීම

✅ ව්‍යාපාර වල හෝ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ තොරතුරු අප වෙත එවීම

✅ නව විකුණුම් නිළධාරීන්ගේ තොරතුරු අප වෙත එවීම

✅ මිතුරන්ගේ දුරකථන අංක අප වෙත ලබාදීම

✅ වෙබ් අඩවියේ පෝස්ට් නැරඹීම වෙනුවෙන්

✅ වෙබ් අඩවියේ කමෙන්ට් එකක් පළ කිරීම

✅ Youtube වීඩියෝ නැරඹීම

✅ Product Review සඳහා

✅ Shop එකක් නිර්මාණය

✅ අපගේ Discount Voucher විකිණීම (මෙය මූලික ඉපැයුම් මාර්ගය වේ. මෙය හරහා වැඩි මුදලක් ඉපයිය හැක)

✅ ඔබ විසින්ම භාණ්ඩ සහ වවුචර් මිළදී ගැනීම

✅ අපගේ පිංකම් වලට පරිත්‍යාග කිරීම

✅ වෙබ් අඩවියේ ලින්ක් එක පේජ්, ගෲප් වල ශෙයාර් කිරීමෙන් පසු ඒ හරහා යම් අයෙක් වෙබ් අඩවියට පිවිසුනහොත්

✅ අපගේ පෝස්ට් මැසෙන්ජර් හරහා ෆෝවර්ඩ් කිරීම (ඔබ 10 දෙනෙක්ට ශෙයාර් කලහොත් එය තවත් අය එකතුවී 100,000 ශෙයාර් කලහොත් ඒ සියල්ලටම ඔබට පොයින්ට්ස් හිමිවේ)

✅ අපගේ පෝස්ට් ගෲප් වල ශෙයාර් කිරීම වෙනුවෙන්

✅ අපගේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරන ඇප් ඉන්ස්ටෝල් කිරීම වෙනුවෙන්

✅ අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගේ වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීම වෙනුවෙන්

✅ ෆේස්බුක් පේජ් ලයික් කිරීම

✅ ඔබේ දුරකථනය ඔබම රීලෝඩ් කිරීම වෙනුවෙන් ඔබට අප පොයින්ට්ස් ලබාදේ. (අපගේ ඇප් එක හරහා)

✅ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාදීම

✅ Survey/සමීක්ෂණ සඳහා පිළිතුරු ලබාදීම

✅ ඔබ ශෙයාර් කරන ලින්ක් හරහා යම් අයෙක් අපගේ ඔන්ලයින් ශොප් එකෙන් භාණ්ඩ මිළදී ගැනීම වෙනුවෙන්

✅ Spin කරලා තෑගි දිනන්න

????????????????????????????????????????????????????????????????

CharityShop Team

#2021April6

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments