අප්‍රේල් 01 සිට | විනය අංක 01

by | Apr 2, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

අප්‍රේල් 01 සිට | විනය අංක 01

මේ ගෲප් එක ඇතුලේ දැන් වැරදිවෙන්න බෑ.

මාස 3ක් නොමිළයේ පුහුණුවක් ලබාදුන්නා.

සරල සිංහලෙන් පැහැදිලිව සියලුම උපදෙස් ගෲප් එකේ තියෙනවා, අපට මගහැරුණු කිසිවක් නැහැ…

ඔබට ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් නැතිනම් ඒ වෙනුවෙන් අපට කරන්න දෙයක් නැහැ.

ඔබට විනයක් ඇතුව ඉන්න බැරිනම්,

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් – මුදල් ආපසු ලබාදෙන්නම් අයින් වෙලා යන්න

ගාස්තුව නොගෙවූ අයෙක්නම් – අපෙත් කාලය නාස්ති නොකර ඔබෙත් කාලය නාස්ති කරගන්නේ නැතුව ඉවත්වෙලා යන්න

???? වැරැද්දක් වුනොත් ඔබේ ගිණුමෙන් CDC 100ක් අඩු වෙනවා 3 වරක්. ඉන්පසු ඉතිරි සියලුම CDC ඉවත්වෙනවා. වැරදි 7 වඩානම් සාමාජිකත්වය ඉවත් කරනවා.

???? වැරැද්දක් වෙයි කියන හේතුව මත කිහිපවරක් පෝස්ට් පලකර ඒවා තේරුම් නොගෙන ඒ වැරැද්දම කලානම් CDC 500ක් අඩු වෙනවා.

නීතී තදයි වගේනම් බුරුලට දෙන තැනකට යන්න…

CharityShop Team

#2021April2

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments