කොත්තුවක් කන්න යන ගාණ වියදම් කරලා රු.5,000ක් හොයමුද?

by | Apr 26, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

කොත්තුවක් කන්න යන ගාණ වියදම් කරලා රු.5,000ක් හොයමුද?

තාවකාලික සාමාජික ගාස්තුව රු.300 | අප්‍රේල් 30ට පෙර සම්බන්ධ වන අයට පමණි….

ගොඩක් අයට එකපාර සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න අපහසුයි. ඉතිං එසේ අපහසු අයට වාරික වශයෙන් වාරික 5කට සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න අවස්ථාව ලබාදෙනවා.

හරියටම සති 5ක් ඇතුලත රු.300 බැගින් 5 වරකට ගෙවිය යුතුය.

ඕනෑම ෆුඩ් සිටියකින්, Communication එකකින් වුනත් මුදල් ගෙවන්න පුලුවන්. නැත්නම් බැංකු වල තිබෙන Cash Deposit Machine දවස් 365ම විවෘතයි…

???? මෙහි වාසි මොනවාද?

1️⃣ ඔබට පුලුවන් රු.300ක සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා අපගේ සියලුම ලියාපදිංචි ස්ථිර සාමාජිකයින්ට හිමිවන වරප්‍රසාද ලබාගන්න.

2️⃣ සාමාජික ගාස්තුවේ ඉතිරි මුදල තවත් වාරික 4කින් ගෙවිය හැක.

3️⃣ ඔබ මහන්සි වුවහොත් විනාඩි 5න් රු.5,000ක් සොයාගත හැකි ක්‍රමවේදද මෙහි ඇතුලත්. ඒවාට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

❎ මෙහි අවාසි මොනවදා?

1️⃣ පළමු සතියේ ඔබට ගෙවීම් කරන්නේ 1/5කි. දෙවන සතියේ දෙවන වාරිකය ගෙවූ පසු 2/5කි. පස්වන සතියෙන් පසු සම්පූර්ණ ගෙවීම්  කරනු ලැබේ.

2️⃣ එකවර ගෙවීමේදී සාමාජික ගාස්තුව රු.1,000. වාරික වශයෙන් ගෙවීමේදී ගාස්තුව රු.1,500කි.

???? සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න කොහොමද ?

Www.mychallenge.work වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

Charityshop Team

#2021April26

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments