නොමිළයේ නොමිළයේ නොමිළයේ

by | Aug 28, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

නොමිළයේ නොමිළයේ නොමිළයේ

අපගේ ආයතනයට අවංකවම ආදරේ කල 100 දෙනෙක්ට, ආයතනයේ දියුණුව, සුභසිද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කල 100 දෙනෙක්ට නොමිළයේ පාඨමාලාව සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව ලබාදෙනවා.

රු.5,000/රු.20,000 පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔවුන්ගේ කැපවීම සහ අධ්‍යාපනයට තියෙන උනන්දුව වෙනුවෙන් පාඨමාලාවට නොමිළයේ සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව ලබාදෙනවා.

ඉක්මනින්ම කමෙන්ට් කරන්න. පළමු 100 දෙනාට පමණයි අවස්ථාව හිමිවන්නේ…

❎ ගාස්තුව ගෙවූ අය කමෙන්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ.

කමෙන්ට් කරලා ඉවර වෙලා මේ ලින්ක් එක ඔබන්න ඔබත් සුදුසුකම් ලැබූ කෙනෙක්ද කියලා බලන්න : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/378372637131852/

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු28

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments