මගේ ප්‍රොෆයිල් එකෙන් පෝස්ට් දාන්න බැහැ පැය 24ක් යනකම්

by | Jul 30, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

මගේ ප්‍රොෆයිල් එකෙන් පෝස්ට් දාන්න බැහැ පැය 24ක් යනකම්
හේතුව : තැන්පතු රිසිට් පෝස්ට් කිරීම (ඔයාලත් මතක තියාගන්න ෆේස්බුක් එකේ බැංකු තැන්පතු රිසිට් මීට පස්සේ අප්ලොඩ් කරන්න එපා)
CharityShop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments