ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවන්න ~ රු.2,500 (මාර්තු 21 මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට)

by | Mar 20, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවන්න ~ රු.2,500 (මාර්තු 21 මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට)

සියලුම සේවාවන් සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න : https://www.mychallenge.work

මාර්තු 21 තෙක් ලියාපදිංචි ගාස්තුව – රු.1,000 (Lifetime)

???? ඔන්ලයින් Credit/Debit Card ඔස්සේ ඔන්ලයින් ගෙවන්න : https://charityshop.lk/paynow/

???? බැංකු තැන්පතු හෝ වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ ගෙවන්න :

1️⃣ Commercial Bank

2️⃣ Sampath Bank

3️⃣ Cargils Bank

4️⃣ Bank of Ceylon (BOC)

5️⃣ Peoples Bank

6️⃣ National Savings Bank (NSB)

7️⃣ Nations Trust Bank (NTB)

8️⃣ National Development Bank (NDB)

9️⃣ Hatton National Bank (HNB)

????️ DFCC Bank

1️⃣1️⃣ CDB Bank

1️⃣2️⃣ Cargils FoodCity (ඕනෑම දිනක රාත්‍රී 10 තෙක් ගාස්තුව ගෙවිය හැක)

1️⃣3️⃣ Pay & Go Kiosk & App

1️⃣4️⃣ FriMi

1️⃣5️⃣ Dialog eZCash

1️⃣6️⃣ Mobitel mCash

1️⃣7️⃣ Western Union

1️⃣8️⃣ Moneygram

1️⃣9️⃣ Ria Money Transfer

2️⃣0️⃣ Post Office

ඉහත ක්‍රම ඔස්සේ ගෙවීමට තොරතුරු ලබාගැනීමට පහත ලින්ක් එක ඔබන්න : https://mychallenge.work/pay-now/

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021මාර්තු20

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments