ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවන්න ~ රු.2,500

by | Apr 1, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවන්න ~ රු.2,500

2021 අප්‍රේල් 01 සිට සාමාජික ගාස්තුව රු.2,500ක් වේ.

ඔබට රු.1,000ක් මුදලින් සහ CDC 750ක් (CDC 1ක අගය රු.2කි) හරහා ගාස්තුව ගෙවා ජීවිත කාලයටම සාමාජිකත්වය ලබාගෙන දවසින් දවස හඳුන්වාදෙන මුදල් ඉපැයුම් ක්‍රම ඔස්සේ ආදායම් ඉපයිය හැක.

ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබට CDC 1,000ක් නොමිළයේ හිමිවේ. එයින් 750ක් සාමාජික ගාස්තුව සඳහා ඔබට ගෙවිය හැක.

ගාස්තුව ගෙවීමට ප්‍රථම මේ ගෲප් එකේ සඳහන් පෝස්ට් වලින් 50%ක්වත් කියවා අවබෝධයක් ගැනීම අනිවාර්ය වේ. මේ ගෲප් එක ඔබට ආදායම් ඉපයිය හැකි සුදුසු තැනක්ද කියලා බලන්න. ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුලත ඔබට ප්‍රවේශ විභාගයකටද මුහුණ දෙන්න වෙනවා.

අවශ්‍යයිනම් නොමිළයේ සම්බන්ධ වී සාමාජිකයින් 10ක් සම්බන්ධ කර ඉන්පසු ස්ථීර සාමාජිකත්වය ලබාගත හැක. නමුත් නොමිළයේ සම්බන්ධ වන සාමාජිකයින්ට අප ගෙවනු ලබන්නේ අනික් සාමාජිකයින්ට ගෙවනු ලබන මුදලින් 1%කි. කෙසේ නමුත් “නොමිළයේ සම්බන්ධ වෙලා මුදක් උපයලා සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න බැරිද?” ඇසුව 1,000කට අධික පිරිසක් දැනට මාස 3ක පමණ ගෲප් එකේ සිටිනවා. අප ඔවුන්ට කිසිදු අවධානයක් නොදෙන්නේ ඔවුන්ගේ කමෙන්ට් එක රැල්ලට කමෙන්ට් කිරීමක් මිස අවශ්‍යතාවය සහ උනන්දුව මත කමෙන්ට් කිරිමක් නොවන නිසාය. අවශ්‍යම කෙනා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වෙනවා.

❎ ගාස්තුව ගෙවා අවසන් වී දැන් මම මොකද කරන්නේ කියා ඇසීමෙන් වළකින්න.

ලියාපදිංචි වෙන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/263495831952867/

1️⃣ ලියාපදිංචි වීම

2️⃣ සාමාජික අංකය ලබාගැනීම

3️⃣ ඔන්ලයින් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීම

4️⃣ වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීම

5️⃣ අපව සම්බන්ධ කර ගැනීම

6️⃣ ඔබට ආදායම් ලැබෙන නව පාරිභෝගිකයින් පිළිබඳව තොරතුරු අප වෙත එවීම

7️⃣ ගෲප් එකෙහි පළකරන පෝස්ට් දින පිළිවෙලට බලාගත හැක.

8️⃣ ඔබගේ ගිණුම KYC Verification කිරීම

සියලුම සේවාවන් සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න : https://www.mychallenge.work

???? ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවන්න :

ලියාපදිංචි ගාස්තුව – රු.1,000 (Lifetime)

???? ඔන්ලයින් Credit/Debit Card ඔස්සේ ඔන්ලයින් ගෙවන්න : https://charityshop.lk/paynow/

???? බැංකු තැන්පතු හෝ වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ ගෙවන්න :

1️⃣ Commercial Bank

2️⃣ Sampath Bank

3️⃣ Cargils Bank

4️⃣ Bank of Ceylon (BOC)

5️⃣ Peoples Bank

6️⃣ National Savings Bank (NSB)

7️⃣ Nations Trust Bank (NTB)

8️⃣ National Development Bank (NDB)

9️⃣ Hatton National Bank (HNB)

????️ DFCC Bank

1️⃣1️⃣ CDB Bank

1️⃣2️⃣ Cargils FoodCity

1️⃣3️⃣ Pay & Go Kiosk & App

1️⃣4️⃣ FriMi

1️⃣5️⃣ Dialog eZCash

1️⃣6️⃣ Mobitel mCash

1️⃣7️⃣ Western Union

1️⃣8️⃣ Moneygram

1️⃣9️⃣ Ria Money Transfer

2️⃣0️⃣ Post Office

ඉහත ක්‍රම ඔස්සේ ගෙවීමට තොරතුරු ලබාගැනීමට පහත ලින්ක් එක ඔබන්න : https://mychallenge.work/pay-now/

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021April1

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments