විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Apr 9, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

අප්‍රේල් 10 වෙනිදායින් පසු Free Plan එකට රු.100ක් නොව රු.250ක් ගෙවිය යුතු බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

අප්‍රේල් 10ට පෙර ගෙවනවානම් රු.100ක්ද ඉන්පසුව ගෙවනවානම් රු.250ක්ද පහත ලින්ක් එකේ ඇති ගිණුම් හෝ දුරකතන අංකයකට තැන්පත් කර රිසිට් එක කමෙන්ට් කරන්න සාමාජික අංකය සමඟ.

ඉන්පසු අපි ඔබගේ තොරතුරු සමඟ දැන්වීම නිර්මාණය කර දෙන්නම්.

https://mychallenge.work/pay-now/

eZCash හෝ Reload එවනවානම් 0773366488 (කාඩ් සූරා එවන්න එපා)

mCash (රීලෝඩ් නොහැක) 0701401010

CharityShop Team

#2021April9

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments