විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Apr 7, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

සියලුම දෙනා මාර්තු ආදායම හැකි ඉක්මනින් Withdraw කරගන්න

❎ ඔබට UPay නැත්නම් ඔබේ ගිණුමට හෝ දුරකතනයට රීලෝඩ් එකක් ලෙස මුදල් හුවමාරු කරන්නම්. කරුණාකර පණිවිඩයක් එවන්න.

????‍????‍???? ආදායම් හිමි සාමාජිකයින්ගේ නාම ලේඛනය : (ඔබ මුදල් ලබාගත්තානම් නැවත Request කිරීමෙන් වළකින්න)

Priyangika herath ABEX0041

Lahiru Mendis CSEX0008

Eranga Uduwara Arachchi CSEX0057

Ran Sara CSEX0248

Chaminda kumara FB0005

Chathu dissanayaka  FBEX0143

HerathBM FBEX0199

Chathush Jayasanka  JN0026

Chamila Edirisinghe JNEX0086

Manisha Gunawardana  LN0042

Madhubashini  kumarasinghe  LN0164

Nishantha wijerathna LN0359

Sandaruwan Kalupahana LN0523

Shashika wijesinghe LNEX0032

Ashith Kanisha LNEX0174

Krishantha Pushpakumara  LNEX0321

Sanjaya Jayasiri LNO442

Madhusanka lakruwan LNO444

Pawan kulathunga TLEX0132

Piyu Sansala TLEX0223

Chathuri Mihirani TLEX0097

Maheshika Madu TLEX0189

Shalika Hansini FBEX0283

Sampath Max FBEX0013

Himansi Dilki FBEX0224

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021April7

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments