විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Jun 17, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

ඔන්න සාමාජිකයින් විශාල පිරිසකගේ ඉල්ලීම මත අද දිනට පමණක් ගාස්තුව අඩු කලා.

ජූනි 17 පාඨමාලා ගාස්තුව – රු.4000/=

???? ඔන්ලයින් මුදල් සෙවීමේ ක්‍රම 200+

???? විනය සහ සදාචාරය ඇතිව ෆේස්බුක් භාවිතා කරන ආකාරය

???? 6%ක් කොමිස් ලැබෙන රීලෝඩ් ඇප් එක

???? පැය 72ක් ඇතුලත රුපියලක් හෝ ඉපයීමට නොහැකි වුවහොත් පාඨමාලා ගාස්තුව නැවත ගෙවීම

ඉක්මන් කරන්න තව දින 3කින් පාඨමාලා ගාස්තුව රු.5,000ක් වෙනවා…

CharityShop Team

#2021ජූනි17

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments