විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Aug 21, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

Free Plan Cancelled ~ Free Plan එකට අගෝස්තු 21 සිට නව සාමාජිකයින්ට සම්බන්ධ විය නොහැක.

මේ ගෲප් එකේ ඉගැන්වීම් භාවිතා කර මහා පරිමාණයෙන් යන වංචාවක් පිළිබඳව අපට තොරතුරු අනාවරණය වුණා. (වැඩි විස්තර : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/373807154255067/) ඒත් එක්කම කිසිම අවබෝධයක් නැතිව ආයතනයේ විනය නීතිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන වංචා කාරයින් කිහිපදෙනෙක්ම මීට පෙර හඳුනාගත්තා. (තවමත් අපගේ නම භාවිතා කරමින් වංචා කරන කෙනෙක් තමයි ක්‍රිප්ටෝ රොෂාන්)

මේ වගේ කාරණා නිසා CharityShop වල මින් පසුව ආදායම් ඉපයීමට අවසර ලැබෙන්නේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වන අයට පමණි. අනෙක් අයට පසුගිය පෝස්ට් 2,600 කියවා වෙනත් ආයතන වලින් මුදල් ඉපයීමට සහ අත ඇති මුදල රැකගැනීමට පුලුවන්. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ඒ පෝස්ට් 2,600 ප්‍රමාණවත්.

පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන අයත් පහත කාරණා සම්පූර්ණ කල යුතුය.

1️⃣ සත්‍ය ෆේස්බුක් ප්‍රොෆයිල් එකක් විය යුතුය. ෆේක් නම් සත්‍ය එකකින් නැවත ගෲප් එකට සම්බන්ධ වෙන්න.

2️⃣ KFC Verification අනිවාර්යයෙන්ම සිදුකල යුතුය

3️⃣ හැඳුනුම්පත/Driving Licence / Passport සහ මාස 3ක් ඇතුලත පදිංචිය තහවුරු කල හැකි Billing Proof එකක් අවශ්‍ය වේ

4️⃣ වීඩියෝ කෝල් එකක් හරහා ඒ හැඳුනුම්පත තහවුරු කල යුතුය. (Video Call Onboarding)

වංචාකාරයින් නිසා මාස 9ක් පුරාවට නොමිළයේ සම්බන්ධ වී ආදායම් ඉපයීමට තිබූ අවස්ථාව ඉවත්කිරීමට සිදුවීම පිළිබඳව කණගාටු ප්‍රකාශ කරමි.

❎ අදින් පසුව නොමිළයේ සම්බන්ධ වී ආදායම් උපයා පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවිය නොහැක.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු21

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments