සයිබර් අපරාධකරුවන්ගෙන් ඔබගේ ගිණුම ආරක්ෂා කරගන්න

by | Aug 16, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

සයිබර් අපරාධකරුවන්ගෙන් ඔබගේ ගිණුම ආරක්ෂා කරගන්න

ඔබේ බැංකු ගිණුමේ මුදල් ආරක්ෂිත ද??

වර්තමානයේ කාසි හා නොට්ටු හෙවත් සල්ලිවලින් කරන ගණුදෙනු ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත..

ඒ සඳහා විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම භාවිතය වැඩි වී ඇත. ඒ ගණුදෙනු පහසුවෙන් සිදු කිරීමට යි.. බොහෝ දෙනෙකු තම ජංගම හෝ ඉතුරුම් ගිණුමේ මුදල් යලි ගැනීමට හෝ ගණුදෙනු සිදු කිරීමට බැංකු මගින් නිකුත් කරන හර පත් (Debit card) භාවිතා කරයි…

එසේ ම ණය කාඩ්පත් (Dredit card) ද ගෙවීම් කටයුතු කිරීමේ දී භාවිතා කරන අතර, අන්තර්ජාල ගණුදෙනු සඳහා ද කාඩ්පත් තොරතුරු  ඇතුළත් කළ යුතු ය.

මෙකී කාඩ්පත් භාවිතයේ දී සහ විද්‍යුත් ක්‍රම මගින් ගණුදෙනු කිරීමේ දී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයකි..

▪️ කාඩ්පත අන්සතු නොකළ යුතු ය.

▪️ ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ගැනීමේ දී භාවිතා කරන රහස්‍ය අංකය අන්සතු නොකළ යුතු ය.

▪️ රහස්‍ය අංක කාඩ්පතේ නොලියා තිබිය යුතු ය.

▪️ කාඩ්පතේ තොරතුරු අන් අයට ලබා නොදිය යුතු ය..

????කාඩ්පත් අංක

????පිටුපස ඇති අංක (CVV)

????කල් ඉකුත් වීමේ දිනය

▪️ කෙටි පනිවිඩ සේවාව සක්‍රීය කරගත යුතු ය.

▪️ බැංකුවේ Hotline එකෙන් ඇසුවහොත් හැරෙන්නට වෙනත් කිසිවෙකුට ඔබේ මවගේ විවාහයට පෙර නම ලබා නොදෙන්න.

▪️ ගණුදෙනු කිරීමේ දී ලැබෙන කෙටි පනිවිඩ අන්සතු නොකළ යුතු ය.

▪️ EMV චිප් සහිත කාඩ්පත් භාවිතා කළ යුතු ය.

▪️ ගණුදෙනු සහතික කිරීමේ දී යොදා ගන්නා එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි මුරපද(OTP) අන්සතු නොකළ යුතු ය. කිසිවෙක් මේ අංකය කෝල් කර විමසුවහොත් ලබානොදිය යුතුය.

▪️ කාඩ්පත නැතිවුවහොත්, සොරකම් කරනු ලැබුවහොත්, ගිණුමින් මුදල් අඩු වන බවට කෙටි පනිවිඩ ලැබුනහොත් (ඔබ මුදල් නොගත් විට) වහාම අදාළ  බැංකුව හා සම්බන්ධ වී කාඩ්පත අක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කරන්න..

▪️ තෙවන පාර්ශවීය ඇප් වලට අප ඔබට ඉගැන්වූ Prepaid Web Card භාවිතා කිරීම ආරක්ෂා සහිතයි.

මෙකී දේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වී ඔබේ ගිණුමේ මුදල් ආරක්ෂා කරගන්න ..

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු16

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments