සාමාජික ගාස්තුව මාර්තු 15 – මාර්තු 23 අතර ගෙවූ අයෙක්නම්…

by | Mar 23, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව මාර්තු 15 – මාර්තු 23 අතර ගෙවූ අයෙක්නම්…

විශේෂ නිවේදනයයි !

සාමාජික ගාස්තුව මාර්තු 15 – මාර්තු 23 අතර ගෙවූ අයෙක්නම් පහත ලැයිස්තුවේ ඔබේ නම නොමැතිනම් මේ පෝස්ට් එකට හැකි ඉක්මනින් ඔබගේ සාමාජික අංකය කමෙන්ට් කරන්න.

Dinesh indunil prasanna LN0278
Gamini jayasooriya LN0253
Sanjujaya LN0442
Dinusha Gallage LN0048
Dulakshi Fernando LN0277
Primesha Gunaratna LN0217
R J rebeka LN0422
Dilrukshan Peries LN0456
Dilrukshi Ranawaka LN0380
Kosala jayasekara AB0120
Supun Prasad LN0393
Neetha Hearth LN0385
Salinda dasanayaka LN0439
chaminda Kumara FB0005
Nishantha Wijerathna LNEX0359
Maheshi Rangika LN0453
Rasika Hemal LNEX0420
Chamini Kumari LNEX0350
Suranga Liyanage LNEX0347
Rathna Upumali Ekanayaka FBEX0213
Madusha Disni Widanage FBEX0049
Kumara Munasinghe LNEX0392
Manisha Gunawardhana LNEX0042
Krishantha Pushpakumara LNEX0321
Ruchini Wathsala LNEX0441

වෙනත් අය හෝ වෙනත් කමෙන්ට් සපුරා තහනම්.

උපදෙස් පිළිපැදිමට හැකිවීම මේ ගෲප් එකේ වැඩ කිරීමට තිබිය යුතු මූලික සුදුසුකමයි.

ඒත් එක්කම ගාස්තුව ගෙවා අවසන් නම් මේ ගෲප් එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopfamily/?ref=share

Charityshop Family

2021මාර්තු23

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments