CharityShop වලට තිබෙන තරඟකාරී ආයතන මොනවාද?

by | Mar 26, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

CharityShop වලට තිබෙන තරඟකාරී ආයතන මොනවාද?

CharityShop වලට තිබෙන තරඟකාරී ආයතන මොනවාද?

1️⃣ LKBux, Pointzoone, Bannercuts, Cashpickup

අපගේ එම ආයතන වල මෙන් ආයෝජන සැලසුම් හෝ ඇඩ් ක්ලික් නැහැ. අපගේ AdClick වලට හෝ විඩීයෝ බලනවාට අපට ගෙවන්න පුළුවන් රුපියලකට අඩු මුදලක්.

❎ එම නිසා එම ආයතන අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

2️⃣ WinWinLK

eCommerce Platform එකක්. එය අපගේ නිර්මාණය කරගෙන යන CharityShop DiscountStore එකට සමානයි. නමුත් අපි Target කරන්නේ අඩු ආදායම් මිනිස්සුන්ගේ දේශිය ව්‍යාපාර පමණයි

❎ එම නිසා එම ආයතන අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

3️⃣ ArticleMart / DoubleMoney Inc

අපගේ eBook HUB එකට බොහෝ දුරට සමානයි. අපගේ කිසිම Level වශයෙන් ගෙවීමක් නැහැ. අපගේ සාමාජිකයින් විසින් රචනා කරන පොත් අලෙවිය කරන්නේ.

❎ එම නිසා එම ආයතනය අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

4️⃣ SuccessLanka

අප 2018 හඳුන්වාදුන් Reload App එකට සමාන  ඇප් එකක්. අපගේ ලෙවල් වලට ගෙවීමක් නැහැ. ලබාදෙන කොමිස් මුදල් වෙනස්.

❎ එම නිසා එම ආයතනය අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

5️⃣ LionsShare

අපගේ Crypto Currency ආදායම් ක්‍රම නැහැ.

❎ එම නිසා එම ආයතන අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

6️⃣ R2F

මෙම අයතනයේ මෙන් අපගේ ආයෝජන සැලසුම් නැහැ.

❎ එම නිසා එම ආයතනය අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

7️⃣ BET (Business English Team)

ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් අපගේද තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රවර්ධන ක්‍රමවේදය වෙනස්.

❎ එම නිසා එම ආයතන අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

8️⃣ සිදාදිය

ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව හරි හැටි අවබෝධයක් නැහැ. පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීම තිබෙනවා. අපගේ ක්‍රම ඊට වඩා වෙනස්.

❎ එම නිසා එම ආයතනය අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

9️⃣ Best Life / Global Life

අපගේ භාණ්ඩ අලෙවිය තිබුණත් ඒවා හැම එකක්ම අදාලා Seller විසින්ම ප්‍රකාශිත මිළ ගණන් යටතේ පමණක් අලෙවි කරයි. අපගේ ක්‍රමවේද වලට කිසිසේත් සමාන නොවේ.

❎ එම නිසා එම ආයතන අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

????️ Fast 3 Cycle (F3C)

අපගේ ආයතනයට කිසිදු අදාලත්වයක් නොමැත. eCommerce ව්‍යාපාරයක් බව ප්‍රකාශිතයි. නමුත් කුමක්ද යන්න පැහැදිලි නැහැ.

❎ එම නිසා එම ආයතනය අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

???? මේ ආකාරයට ලංකාවේ ????????  තිබෙන කිසිම ආයතනයක් අපට තරඟකාරී ආයතන නොවේ.

ඒක නිසා අපේ සාමාජිකයින් කැමති කෙනෙක් ඉහත ඕනැම ආයතනයක වැඩ කරන්න. අපෙන් තහනමක් නැහැ. එය ඔබේ අයිතිය.

ඉහත ආයතන වලින් තෝරාගත් ආයතන කිහිපයකට ඔබට පුළුවන් අපගේ Share Package එකක් මිළදීගෙන Referral Lin ප්‍රවර්ධනය කරගන්න. නමුත් CharityShop කිසිදු ආයතනයක් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් හෝ සහයෝගීතාවයක් පවත්වන්නේ නැහැ.

CharityShop ස්වාධීන ආයතනයකි !

❤ මන්ද අපගේ ආදායම් ඉපැයුම් ක්‍රම සියල්ලක්ම  හැකියාවන්, දක්ෂතා, කැපවීම මත පමණක් සිදුවෙන ඒවා වේ. මෙය eMoney ආයතනයක් නොවෙ Freelancing ආයතනයකි. මෙහි මුදල් ඉපයිය හැක්කේ තමන්ගේ දක්ෂතා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ උපයෝගී කරගෙනය.

ඒ නිසා උදේ හවස මේ ගෲප් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න, මුදල් ගෙවලා සාමාජික වෙලා , අපේ ගෲප් වලට ඇඩ් වෙලා වෙනත් ආයතන වලට තොරතුරු ලබාදෙන්න උත්සාහ කරන අය සහ පටු අරමුණ වලින් ගෲප් එකට එකතුවෙලා ඉන්න කිසිම කෙනෙක් බය වෙන්න එපා. ඔයාලගේ ආයතන වල එක දෙයක්වත් අපි කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් තරඟකාරී වෙන්නෙත් නෑ.

මේ ගෲප් එක 100%ක් විවෘතයි. කරන හැම දෙයක්ම ගෲප් එකේ සහ වෙබ් එකේ අපි ප්‍රසිද්ධියේ පළකරනවා. ඒත් එක්කම අපි හැමදෙයක්ම කරන්නේ සාමාජිකයින්ගේ අදහස් මත.

CharityShop හරියට සැලෝන් දොරක් වගේ…  ඕන කෙනෙක්ට එන්න යන්න පුළුවන්…

එන්න ඇවිත් බලන්න…

සල්ලි හොයන තැන් වල තරඟයක් ඇති…
නමුත් දක්ෂතා තියෙන තැන තරඟයක් නැහැ…

ලෝගෝ : ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇත.

TechLabs Innovative Solutions
International (Pvt) Ltd

#2021මාර්තු26

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments