TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd – CharityShop partnered with PayHere

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd – CharityShop partnered with PayHere

දැන් ඔබට පහත ඕනෑම ක්‍රමයක් ඔස්සේ CharityShop ආයතනයට ගෙවීම් කල හැක. අමතර සේවා ගාස්තුවක් අයවේ.

1️⃣ Card Payments :

Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club

2️⃣ Mobile Wallet Payments :

Genie, Frimi, eZcash, mCash, iPay, Combank Q+

3️⃣ Internet Banking Payments :

Sampath Vishwa

ශ්‍රී ලංකාවේ eMoney ආයතන අතුරින් වැඩිම තාක්ෂණික සේවාවන් සහ ගෙවීම් ක්‍රම ඇති එකම ආයතනය වන්නේ CharityShop ය.

CharityShop Team

#2021ඔක්තෝම්බර්20

 

හඳුන්වාදෙන Buy Now ~ Pay Later (ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට තවත් අලුත් දෙයක් CharityShop වෙතින්)

හඳුන්වාදෙන Buy Now ~ Pay Later (ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට තවත් අලුත් දෙයක් CharityShop වෙතින්)

පාඨමාලා ගාස්තුව ඔබේ Visa / Master Debit  කාඩ්පතෙන් වාරික වශයෙන් ගෙවන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට ඔබට CharityShop වෙතින් ඕනෑම CharityShop ව්‍යවසායකත්ව හෝ ස්වයංරැකියා පාඨමාලා ගාස්තුවක් හෝ CharityShop Reselling  භාණ්ඩ / TechLabs සේවා ඔබගේ ඕනෑම ඩෙබිට් කාඩ් පතකින් වාරික 3කට ගෙවන්න පුළුවන්.

✅ කාඩ් එකේ මුදල් තියෙන්න ඕන පළමු වාරිකය සඳහා පමණයි.

✅ කිසිම අවස්ථාවක ඉතිරි මුදල Block වීමක් වෙන්නේ නැහැ.

✅ උදාහරණ ලෙස රු.300ක  ගෙවීමක් නම් ඔබ ගෙවීම කරන අවස්ථාවේ රු.100ක් තිබීම ප්‍රමාණවත්. 2වන වාරිකය වන රු.100 දින 30කින්ද, 3 වන වාරිකය වන ඉතිරි රු.100 දින 60කින්ද ස්වයංක්‍රීයවම ඔබගේ කාඩ්පතෙන් අඩුවේ.

????‍???? CharityShop පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ පළමු වාරිකය ලෙස ගෙවිය යුත්තේ රු.3,788+ ඉතිරිය මාස 2කින් ගෙවන්න.

???? රීලෝඩ් ඇප් එක සඳහා ඔබ පළමු වාරිකය ලෙස ගෙවිය යුත්තේ රු.568+ ඉතිරිය මාස 2කින් ගෙවන්න.

ඔබටත් වාරික වශයෙන් ගෙවා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනනම් දැන්ම 0701 10 10 10 කතා කරන්න.

???? ඔබ රු.6,000 වැඩි ගෙවීමකදී ඔබගේ නැවත ගෙවීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමට පහත ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔබගේ Salary Slip එකක් හෝ මාස 3ක Bank Statement එකක් අප්ලෝඩ් කිරීම / ඊමේල් කිරීම කල යුතුය.

ඉන්ස්ටෝල් KoKo :  https://play.google.com/store/apps/details…

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪

රු.5,000 – රු.30,000 ණය සීමාවක් සහිත ඇප් එකක්

මෙම ඇප් එකේ ණය සීමාව වැඩිවෙන්නෙ පියවරෙන් පියවර. එම නිසා දැන්ම ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තබාගන්න. මාසයක් පමණ කාලයක් යනවිට ඔබට උපරිම ණය සීමාවක් හිමිවේ. අවශ්‍යයිනම් පමණක් භාවිතා කරන්න. නමුත් හැමෝම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන උත්සාහ කරන්න.

ලංකාව පුරා විහිදුන 100 ගණනක් වෙළඳසැල් වලින් ඔබේ ඕනෑම බැංකුවක Visa/Master ඩෙබිඩ් කාඩ් පතෙන් ඔන්ලයින් හෝ Shop වලට ගොස් ගෙවන්න භාණ්ඩ / සේවා මිළදී ගන්න.

???? ණය සීමාව වැඩි කරගැනීමට කල යුතුදේ :

▪️ වැටුප් ලේඛණය (ඔබගේ Salary Slip එකක් තිබේනම් ඔබට හිමිවන ණය සීමාව වැඩි කරගතහැක. එසේ නැතිනම් ඔබේ ගනුදෙනු වැඩියෙන් සිදුවන ගිණුමක  බැංකු ප්‍රකාශකයක් – Bank Statement ඇතුළත් කරන්න.

▪️ ජාතික හැඳුනුම්පත (ඉදිරිපස සහ පසුපස)

▪️ උපයෝගිතා බිල්පත (ඔබගේ නමට එන ජල / විදුලි බිලක් හෝ දුරකතන බිලක්. එසේ නොමැතිනම් බැංකුපොතේ මුල් පිටු 2 ලිපිනය පෙනෙන්න අප්ලෝඩ් කරන්න)

කරුණාකර ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කිරීමේදී ඔබට තේරෙන භාෂාව තෝරා සාමාන්‍ය දැනීම සහ CharityShop පාඨමාලාවේදී ලබාදුන් KYC Verification පුහුණුව අනුව ලියාපදිංචි වන්න. එක අකුරක් හෝ වැරදුනහොත් මෙය Approve නොවේ. KYC Verification එක සඳහා සති 1-2ක් ගත විය හැක.

ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කලපසු ඔබට හිමිවූ ණය සීමාව සහිත ස්ක්‍රීන්ශොට් එකද, ඔබේ තොරතුරු සනාත කල පසු ඔබගේ ණය සීමාව වෙනස් වූ ස්ක්‍රීන්ශොට් එකද (මෙය ලබාගන්න සති 2ක් පමණ ගතවේ.) පළමු කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් ලෙස කමෙන්ට් කරන්න.

???? මෙම සේවාව ඔස්සේ ණය ලබාගෙන නොගෙවා පැහැර හැරිය නොහැකි බව තරයේ මතක තබාගන්න.

???? සමහර දුරකතන වලට මෙය ඉන්ස්ටෝල් කල නොහැක. එයට අපට පිළියමක් ලබාදිය නොහැක. වෙනත් ෆෝන් එකක් උත්සාහ කරන්න.

❎ ෆෝම් එක පුරවන්න පුළුවන් එක් වරයි. කරුණාකර සිහිබුද්ධියෙන් පුරවන්න. වැරදීමක් වුනොත් අපි වගකීමක් ගන්නේ නෑ. අමතක කරලා දාන්න මේ සේවාව.

ඉන්ස්ටෝල් KoKo :  Playstore : https://play.google.com/store/apps/details…

Huawei Phone වලට APK : https://www.google.com/amp/s/apkgk.com/amp/com.sl.koko.bnpl

iPhone :

https://apps.apple.com/…/koko-buy-now-pay…/id1568237541

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021ඔක්තෝම්බර්7

 

පහසුවෙන් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න… නිදාගෙන ඉන්න විටත් මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්.

පහසුවෙන් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න… නිදාගෙන ඉන්න විටත් මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්.

❎ තාවකාලිකව ඇප් එක ලබාදීම නවත්වා ඇත.

රු.7,500ක් ආයෝජනය කර නීත්‍යානුකූල රීලෝඩ් සේවාවක් අලෙවි කර මාසෙන් ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න කැමතිද?

ඔබටත් පුළුවන් Reload App Distributor කෙනෙක් ලෙස සම්බන්ධ වන්න. කැමති මුදලකට, ඕනෑ තරම් සාමාජිකයින් පිරිසකට රීලෝඩ් ඇප් අලෙවි කරන්න. ඔබගේ කණ්ඩායම ඔබ පාලනය කල යුතුය.

ඔබට රීලෝඩ් ඇප් අලෙවියෙන් සහ

අනෙක් අයට අලෙවි කරන ඇප් වලින් ඔවුන් දමන රීලෝඩ් වලින්ද ජීවිත කාලය පුරාවටම කොමිස් ලබාගත හැක.

අප ලබාදෙන උපරිම කොමිස් මුදල 7%

රු.7,500ක් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් පමණක් දුරකතන අංකය සහ දිස්ත්‍රික්කය කමෙන්ට් කර හැකි ඉක්මනින්ම  0701 10 10 10 අංකයට කතා කරන්න. තෝරාගැනීම එක් නගරයකට එක් අයෙක් පමණයි.

දුරකතන අංකය කාර්ය බහුලනම් කමෙන්ට් එකේ එය සඳහන් කරන්න.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

???? සාමාන්‍ය තාක්ෂණික දැනුම තිබිය යුතුය

???? කණ්ඩායම් පාලනය කිරීමේ හැකියාව

???? Marketing හැකියාව

???? ඔබේ නමින් නව බැංකු ගිණුම් කිහිපයක් මේ සඳහා විවෘත කල යුතුය.

???? වගකීමෙන් ඔබගේ Retailer හට සේවා සැපයිය හැකි අයෙක් විය යුතුය.

???? දවසට පැය 12ක්වත් මේ වෙනුවෙන් කැපවිය යුතුය. (ඔබගේ Retailer හට රීලෝඩ් Topup අවශ්‍ය වෙලාවට ලබාදිය යුතුය)

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

ඇලඩින්ගේ පහනේ භූතයාවත් නොදෙන 7%ක් කොමිස් දෙන රීලෝඩ් ඇප් එක…

ලංකාවේ පළමු වරට…

????‍????‍????‍???? Distributor Account : Rs.7,500/=

✅ ලංකවේ අඩුම මිළ සහ වැඩිම කොමිස් එක. සාමාන්‍යයෙන් Distributor ගිණුමක් රු.15,000 සිට 45,000ක් අතර වෙනවා.

ඔබට මේ හරහා මාසයක් ඇතුලත රු.100,000කට වඩා Direct / Active ආදායමක් ලබාගත හැක. ඔබේ Retailer හරහා ඔබට ජීවිත කාලය පුරාවටම Passive Income එකක් කොමිස් හරහා ලබාගත හැක.

1️⃣ නව සමාජිකයෙක් නම් – රු.7,500

2️⃣ CharityShop පාඨමාලාවට රු.5,000 වඩා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වූ අයෙක්නම් – රු.5,000

3️⃣ CharityShop පාඨමාලාවට රු.5,000ට අඩු පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වූ අයෙක්නම් – රු.6,500

???? ඇප් එක මිළදි ගැනීමට බැංකු විස්තර :

Commercial Bank

A/C Holder Name : Tech Labs

Account No : 8009721391

Branch : Warakapola

Sampath Bank

A/C Holder Name : Tech Labs

Account No : 120514023083

Branch : Warakapola

❎ ලංකාවේ අනික් ඇප් වලට මෙන් මෙයට ලෙවල් වලට ගෙවීම තහනම්. ඔබගේ Retailer හට එක ලෙවල් එකකට ගෙවිය හැක. පිරමිඩාකාර ලෙස ලෙවල් 7-8කට මුදල් රැගෙන ආයතනයේ නමට හානි කිරීමක් කලහොත් අප ඔබ වෙනුවෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.

✅ රිසිට්පත සහ දුරකතන අංකය කමෙන්ට් කරන්න.

මුදල් ගෙවා අවසන් වූ පසු ඇප් එක ලබාගන්න ලියාපදිංචි වෙන්න මේ පෝස්ට් එක බලන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/392590179043431/

???? කොමිස් ප්‍රතිශත සහ සේවාදායකයින් ලැයිස්තුව – Commission Rates & Service Providers

???? Mobile Prepaid

▪️ ETISALAT  7.00 %

▪️ HUTCH  7.00 %

▪️ AIRTEL  6.50 %

▪️ MOBITEL  6.50 %

▪️ DIALOG  3.80 %

▪️ DIALOG HBB PREPAID  3.80 %

▪️ DIALOG TV  3.80 %

????️ Mobile Postpaid

▪️ HUTCH  6.80 %

▪️ AIRTEL  6.80 %

▪️ ETISALAT  6.80 %

▪️ DIALOG   0.80 %

▪️ DIALOG HBB POSTPAID 0.80 %

▪️ Dialog TV POSTPAID   0.80 %

▪️ MOBITEL  0.30 %

???? Mobile Wallet

▪️ Ez Cash Top-up  0.30 %

▪️ M Cash Top-up  0.30 %

☎️ Land Line

▪️ DIALOG CDMA  0.80 %

▪️ Lanka Bell  0.40 %

▪️ SLT  0.15 %

???? Utilities (අමතර ගාස්තුවක් අයවේ)

▪️ CEYLON ELECTRICITY BOARD   -13.00

▪️ LANKA ELECTRICITY COMPANY   -13.00

▪️ WATER BILL   -13.00

???? Insurance, Leasing & Finance

▪️ AIA INSURANCE LOAN  0.10 %

▪️ AIA Life Premium  0.30 %

▪️ ALLIANZ LIFE  0.10 %

▪️ AMANA TAKAFUL  0.10 %

▪️ ASIA ASSET FINANCE  0.10 %

▪️ ASSETLINE LEASING  0.10 %

▪️ BERENDINA MICROFINANCE  0.10 %

▪️ BIMPUTH FINANCE  0.10 %

▪️ CDB  0.10 %

▪️ Ceylinco Life  0.30 %

▪️ CF LEASING   0.10 %

▪️ FAIRFIRST LIFE   0.10 %

▪️ HNB ASSURANCE   0.10 %

▪️ HNB Finance   0.30 %

▪️ IKMAN   0.10 %

▪️ Janashakthi Insurance   0.30 %

▪️ LANKA BROADBAND   0.10 %

▪️ LOLC Finance PLC 0.10 %

▪️ LOLC Life Assurance  0.30 %

▪️ PICK ME   0.10 %

▪️ SOFTLOGIC LIFE  0.10 %

▪️ Sri Lanka Insurance  0.30 %

▪️ Uber Eats   0.10 %

▪️ Union Assurance   0.30 %

???? DTH

▪️ Airtel TV   22.65 %

▪️ Dish TV   22.65 %

▪️ Sun Direct   22.65 %

▪️ Tata Sky   22.65 %

▪️ TV Lanka   11.00 %

▪️ Videocon D2h  22.65 %

වැඩි විස්තර සඳහා කෝල් කරන්න 0701 10 10 10

✅ සැ.යු : මෙය තෙවන පාර්ශවීය ආයතනයක් හරහා අපගේ ආයතනය Distributor කෙනෙක් ලෙස සම්බන්ධ වී ලබාදෙන සේවාවකි. අප සිදු කරන්නේ මව් ආයතනයට වඩා හොඳ පාරිභෝගික සේවයක්, ඉතාමත් අඩු මිළට ඇප් එක ලබාදීම සහ ලංකවේ පළමු වතාවට සම්පූර්ණ පුහුණු වැඩසටහනක් හරහා ඇප් එක ලබාදීමයි. ලංකවේ වැඩිම කොමිස් ලබාදෙන්නේ අප ආයතනයවේ. ඔබට මව් ආයතනයෙන්ද 7%ක කොමිස් ලබාගත නොහැක.

එම ආයතනය යම් දිනක රීලෝඩ් ඇප් එක නතර කලහොත් අපටද ඇප් එකට ලබාදෙන සේවාව නතර කිරීමට සිදුවේවි. එය සිහියේ තබාගෙන මිළදීගැනීම කරන්න. කොමිස් මුදල් තීරණය කරන්නේද මව් ආයතනය වේ.  කමෙන්ට් කිරීමට / මිළදී ගැනීමට පෙර අවබෝධයෙන් මේ පෝස්ට් එක කියවන්න. නමුත් ඉතිහාසයේ කවදාවත් එසේ ආයතනයක් විසින් සේවාවක් නවත්වා නැත.

CharityShop Team

#2021සැප්තැම්බර්19

 

Youtube Channel එකක් හරහා ආදායම් උපයමු ! – ලංකාවේ පළමු වරට සුපිරිම පැකේජ් එකක්.

Youtube Channel එකක් හරහා ආදායම් උපයමු ! – ලංකාවේ පළමු වරට සුපිරිම පැකේජ් එකක්.

???? ඔබට Channel එකක් නැතිනම් ඔබට අවශ්‍ය නමින්ම, අවශ්‍ය Category එකටම Channel එක නිර්මාණය කර දිය හැක..

???? Channel එකක් තියේනම් එයට AdSense (Monetize Enable) ගැනීමට සහය විය හැක.

???? Subscribe – 1,000

???? Watchtime – පැය 4,000

???? 1 Hour Video (AdSense ලබාගැනීමට අවශ්‍ය)

???? Channel Art සහ Logo

???? Youtube Channel එක නමින්ම ෆේස්බුක් පේජ් එකක්

???? Facebook Page එක සඳහා Profile Picture සහ Cover Image

???? Facebook Page එක සඳහා ලයික් 100

???? Channel එක පිළිබඳව පේජ් එකෙහි පෝස්ට් එකක් පළකර එයට 10,000ක Reach එකක්

???? Channel එක නමින්ම Basic වෙබ් අඩවියක්.  මෙය eCommerce වෙබ් අඩවියක් වන අතර ඒ හරහා භාණ්ඩ / සේවා අලෙවි කල හැක. – අගෝස්තු 1 සිට වෙබ් අඩවිය වෙනමම මුදල් ගෙවා නිර්මාණය කල යුතුය.

???? වෙබ් අඩවිය හරහා ඕනෑම අයෙක්ට Channel එක Subscribe කල හැක, වීඩියෝ නැරඹීය හැක

???? Channel එක නමින්ම වෙබ් අඩවිය සහ ෆේස්බුක් හරහා Visa/Master Credit / Debit සහ QR ඔස්සේ මුදල් ලබාගැනීම් හෝ භාණ්ඩ, සේවා අලෙවි කිරීමට, ඒවාට Invoice නිර්මාණය කිරීමට සහ මුදල් ලබාගැනීමට හැකි ආකාරයේ Payment Gateway එකක්

???? Payment ලබාගැනීම සඳහා Android App එකක් (POS)

???? Subscribe සඳහා මිළ

Subscribe 50 – රු.500 – දින 7

Subscribe 100 – රු.1,000 – දින 9

Subscribe 300 – රු.3,000 – දින 21

Subscribe 500 – රු.4,500 – දින 28

Subscribe 1000 – රු.8,000 – දින 35

???? Watch Time සඳහා මිළ

Watch Time පැය 100 – රු.500 – දින 5

Watch Time පැය 200 – රු.1,000 – දින 7

Watch Time පැය 500 – රු.2,500 – දින 9

Watch Time පැය 1000 – රු.4,000 – දින 15

Watch Time පැය 2000 – රු.8,000 – දින 21

Watch Time පැය 3000 – රු.12,000 – දින 27

Watch Time පැය 4000 – රු.16,000 – දින 35

???? Watch Time – පැය 4,000 සඳහා Views 10,000ක් නොමිළයේ හිමිවේ.

◾ Channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම Subscribe සහ Watch Time සම්පූර්ණ වීමට සහ පැකේජයේ සියලුම කරුණු සම්පූර්ණ වීමට ගතවන කාලය – අවම දින 40

◾ Page එක නිර්මාණය කරදීමට ගතවන කාලය – දින 1

◾ Page එක ප්‍රවර්ධන කර දීමට ගතවන කාලය සහ 10,000ක Reach එකක් ලබාදීමට ගතවන කාලය – Channel එක නිර්මාණය කර දීමෙන් පසුව දින 5ක් ඇතුලත

◾ Payment Gateway එක නිර්මාණය කරදීමට ගතවන කාලය – දින 3

◾ Basic වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර දීමට ගතවන කාලය – දින 5

✅ Domain නොමිළයේ (ඔබට .lk වැනි ඩොමේන් අවශ්‍යයිනම් අමතර ගෙවීම් කර ලබාගත හැක)

✅ Hosting නොමිළයේ (ඔබට වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයිනම් අමතර ගෙවීමක් කර ලබාගත හැක.

✅ අවශ්‍යයිනම් වෙබ් අඩවිය ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට අමතර ගෙවීමක් කර නිර්මාණය කරගත හැක.

සම්පූර්ණ පැකේජය මිළදී ගන්නා අයට CharityShop සාමාජිකත්වය නොමිළයේ හිමිවේ. ඔබගේ Channel එක නිර්මාණය කිරීමට යන වියදම ඔබට අපගේ ආයතනයේ ආදායම් ඉපයීමේ ක්‍රම වලට සම්බන්ධ වී සොයාගැනීමට අවස්ථාව අප සලසා දේ.

මෙම පැකේජය මිළදී ගන්නා අයට එම වියදම් වන සම්පූර්ණ මුදල දින 40ක් ඇතුලත උපයාගන්නා ආකාරය පෞද්ගලිකව පුහුණු කරනු ලැබේ.

සම්පූර්ණ පැකේජය – රු.28,900/=

???? වාරික දෙකකට ගෙවිය හැක.

පළමු වාරිකය – රු.20,000

දෙවන වාරිකය – රු.8,900

????????????????????????????????????????????????????????????????

???? CharityShop සාමාජිකයින්ට මේ හරහා ආදායම් ඉපයිය හැකි ක්‍රම

◾ මෙය ප්‍රවර්ධන කර පාරිභෝගිකයෙක් සෙවීම – රු.900 (ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා නිර්මාණය කරදෙන තුරු රැඳී සිටින්න)

◾ Subscribe කිරීම හරහා ආදායම් ඉපයීම – සාමාජික සංඛ්‍යාව 1,000 පසුවන තුරු මෙයට ඔබට සම්බන්ධ විය නොහැක.

◾ වීඩියෝ නැරඹීම හරහා ආදායම් ඉපයීම – සාමාජික සංඛ්‍යාව 4,000 පසුවන තුරු මෙයට ඔබට සම්බන්ධ විය නොහැක.

◾ Youtube වීඩියෝ සඳහා කටහඬ ලබාදීම – විනාඩියට රු.1-5

කතා කරන්න : 0701 10 10 10

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021සැප්තැම්බර්19

 

CharityShop SMS Marketing System ~ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ නමින්ම ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට SMS යවන්න

CharityShop SMS Marketing System ~ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ නමින්ම ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට SMS යවන්න

???? කෙටි පණිවිඩයක් වෙනුවෙන් ඕනෑම ජාලයකට වියදම – රු.0.48

සැඟවුණු ගාස්තු නැහැ, මාසික ගාස්තු නැහැ

CharityShop Bulk SMS Solution

1️⃣ ඔබේ ව්‍යාපාර නාමයේ නමින්ම යවන පැකේජය

කෙටි පණිවිඩයක් වෙනුවෙන් ඕනෑම ජාලයකට වියදම – රු.0.48

???? ඔබේ ව්‍යාපාර නාමය ලබාගැනීමට යන වියදම – රු.2,500 (Lifetime ගාස්තුව)

◾ Branding – ඔබේ ආයතනයේ, ෆේස්බුක් පේජ් එකේ, Youtube Channel එකේ, වෙබ් අඩවියේ, ක්ලාස් එකේ හෝ ඔබේ නමින්ම කෙටි පණිවිඩ යවන්න

උදා : ViduCreation, Vidu.lk, ViduSri

◾ Group SMS : විශාල පිරිසකට එක වර කෙටිපණිවිඩ යැවීමේ හැකියාව

◾ Scheduled Messaging – ඔබට කැමති වේලාවට පණිවිඩය යැවීමට හැකිවීම

◾ API/OTP

◾ Flash SMS

◾ Enable/Disable customer unsubscribe Service

◾ Web App – ඔබටම වෙන්වූ Dashboard එකක්

◾ Prepaid : පෙරගෙවුම් සේවාවකි. ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට SMS Credit රීලෝඩ්/Topup කරගෙන භාවිතා කල හැක.

◾ No Setup Fee –

◾ No Hidden Charges – සැඟවුණු ගාස්තු නැහැ

◾ No Monthly Charges – මාසික ගාස්තු නෑ

◾ Minimum Documents – ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියක් අවශ්‍ය නැත

◾ Fast Approvals – පැය 24න් අනුමැතිය

2️⃣ Alerts, BizAlerts, JobAlert වැනි පොදු නමකින් SMS යැවීමේ පැකේජය

◾ කෙටි පණිවිඩයක් වෙනුවෙන් ඕනෑම ජාලයකට වියදම – රු.0.68

◾ කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් නැහැ

◾ කිසිදු දැනුමක් අවශ්‍ය නැත. අප ආයතනය ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ Campaign එක සිදුකරදෙනවා.

◾ අප සතුව දුරකතන අංක නොමැති අතර ඔබ අපට ලබාදෙන දුරකතන අංක ලැයිස්තුවට අප කෙටිපණිවිඩ යැවීම කරනවා. (Ethical SMS Marketing)

◾ ඔබට දුරකතන අංක අවශ්‍යයිනම් ඔබ වෙනුවෙන්ම වෙනමම සමීක්ෂණයක් (Survey)  සිදුකර දුරකතන අංක එකතු කර දිය හැක.

???? වැඩි විස්තර සඳහා : 0701 10 10 10

CharityShop Team

#2021සැප්තැම්බර්19

 

CharityShop Business Solutions ~ ඔබේ ව්‍යාපාරය පෞද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරමු (Private Limited Company Registration)

CharityShop Business Solutions ~ ඔබේ ව්‍යාපාරය පෞද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරමු (Private Limited Company Registration)

ඉහලම පිලිගැනීමක් සමග ව්‍යාපාරික ලොව ජය ගන්න…

වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගන්න පුලුවන්, බාහිර ණය වෙනුවෙන් වගකීම සීමාසහිත වෙන, නීතිය ඉදිරියේ සමාගමේ නමින් පෙනී සිටිය හැකි, දක්ෂ සේවකයින් නිලධාරීන් ආකර්ෂණය කරගත හැකි, වැඩි පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් ආයතනය වෙත ගෙන්වා ගත හැකි, ආනයන අපනයන වෙළදාමේදී ඉහල පිලිගැනීමක් සහිත, ඔබට කලමණාකරන අධ්‍යක්ෂ ධූරය දක්වා උසස් වීමක් ලැබෙන, ව්‍යාපාර කටයුතු නිවැරදිව, පැහැදිලිව, පිලිවෙලට කරගන්න පුලුවන්, සමාජය, ආයතන පද්ධතිය තුල, ජාතික හා අන්තර්ජාතිකව ඉහලම පිලිගැනීමක් ඇතිව ව්‍යාපාරය සාර්ථකත්වය කරා රැගෙන යන්න ඔබේ ව්‍යාපාරය පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරගන්න.

සමාගම් ලියාපදිංචිය ~ සේවාවන් 20ක් සහිත  සම්පූර්ණ පැකේජ් එක

1️⃣ Basic පැකේජ ගාස්තුව : රු.25,900/=

 1. ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදීම
 2. සමාගම් නම වෙන් කිරීම
 3. ලියාපදිංචි අයදුම්පත සකස් කිරීම (Form 01)
 4. අධ්‍යක්ෂක අයදුම්පත සකස්කිරීම (Form 18)
 5. ලේකම් අයදුම්පත සකස්කිරීම (Form 19)
 6. සමාගම් ව්‍යස්ථාවලිය සකස්කිරීම (Articles of Associations)
 7. භාෂා තුනකින් පුවත්පත් දැන්වීම් (ROC මගින්)
 8. ගැසට් දැන්වීම් (ROC මගින්)
 9. සමාගම් ලියාපදිංචි සහතිකය මුල් පිටපත ලබාගැනීම (BR certificate)
 10. සහතික කරන ලද Form 01
 11. සමාගම් ව්‍යස්ථාවලිය මුල් පිටපත් දෙකක් (Articles of Associations)
 12. බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට ලිපිලේඛන සකසාදීම (Resolution)
 13. පලමු වසර සදහා සමාගම් ලේකම්සේවා නොමිලේ
 14. පලමු මාසය සදහා පොත්තැබීම හා ගිණුම්කරනය (Bookkeeping and Accounting) නොමිලේ
 15. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් (Business Plan) නොමිලේ
 16. ව්‍යාපාර උපදේශන සේවා නොමිලේ(පලමු මාස 3 සදහා)
 17. වැටුප් හා වේතන සැකසීම, EPF/ETF සැකසීම හා ගෙවීමට සහාය වීම පලමු මස නොමිලේ
 18. බැංකු ණය සදහා project report සැකසීම 25% වට්ටමක් සහිතව
 19. සමාජමාධ්‍ය පිටු (social media) සැකසීම නොමිලේ
 20. TIN ආදායම් බදු ලියාපදිංචි සහතිකය

(රබර් සීල් හැර අනික් සියල්ල මීට ඇතුලත්)

✅ මෙම පැකේජය සඳහා ඔබගේ ආයතනයට වෙබ් අඩවියක් නොමැතිව Credit / Debit Visa සහ Master කාඩ්පත් සහ QR හරහා ආයතනයේ ගිණුමට මුදල් ලබාගත හැකි Payment Gateway එකක් නොමිළයේ හිමිවේ… පාරිභෝගිකයන්ට ඒ හරහා ගෙවීම් කල හැක.

2️⃣ Advance පැකේජ ගාස්තුව : රු.30,900/=

Basic පැකේජයේ සේවාවන් 20ට අමතරව…

 1. ආයතනික සීල් එක – Pre-Ink Seal
 2. Share Certificate
 3. Share Register
 4. Letterhead
 5. Minute book
 6. Basic eCommerce වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය – ගෙවීම් සඳහා භාවිතා කල හැක. පසුව Advance වෙබ් අඩවියක් ලෙස වැඩිදියුණු කරගත හැක.

ඔබගේ ව්‍යාපාරයත් ලියාපදිංචි කරගැනීමට අවශ්‍යයිනම් දැන්ම කතාකරන්න – 0701 10 10 10

CharityShop සාමාජික ඔබට වට්ටමක් ලබාගත හැක..

TechLabs Business Solutions

????????????????????????????????????????????????????????????????

ඉදිරියේදී CharityShop සාමාජිකයින්ට මෙම සේවාව Resell / ප්‍රවර්ධනය කර ආදායමක් ලබාගැනීමට ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021සැප්තැම්බර්19