ඔබට මේ රු.1000 ලබාගන්න පුළුවන්

ඔබට මේ රු.1000 ලබාගන්න පුළුවන්

හැමෝටම රු.1,000ක්.

මේ පණිවිඩය ඔබට පේනවනම් ඔබට මේ රු.1000 ලබාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් වැය වෙන්නේ. පැය 24+කින් ඔයාගේ බැංකු ගිණුමටම මුදල් ලැබෙනවා.

ගෙදර 10 දෙනෙක් ඉන්නවනම්, ස්මාර්ට් ෆෝන් 10ක් තියේනම් රු.10000ක් වුනත් ගන්න පුළුවන්.

ප්‍රමාද නොවී දැන්ම ගෲප් එකට සම්බන්ධ වී උපදෙස් පිළිපැද එම මුදල ලබාගන්න..

https://www.facebook.com/groups/1073344269988916/

Post Link – https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/posts/631500591819054/

හැමෝටම රු.1,000ක්

හැමෝටම රු.1,000ක්

හැමෝටම රු.1,000ක්.

මේ පණිවිඩය ඔබට පේනවනම් ඔබට රු.1000ක් ලබාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් වැය වෙන්නේ. පැය 24+කින් ඔයාගේ බැංකු ගිණුමටම මුදල් ලැබෙනවා.

ගෙදර 10 දෙනෙක් ඉන්නවනම්, ස්මාර්ට් ෆෝන් 10ක් තියේනම් රු.10000ක් වුනත් ගන්න පුළුවන්.

ප්‍රමාද නොවී දැන්ම පහත ගෲප් එකට සම්බන්ධ වී උපදෙස් පිළිපැද එම මුදල ලබාගන්න..

???????????? පහත ගෲප් එකේ පෝස්ට් 21 ඉලක්කම් පිළිවෙලට කියවන්න. Details Please ලෙස කමෙන්ට් කරන කාලකණ්නි පුද්ගලයෙකු නොවන්න. Details දැනගන්න තමයි පහතින් ලින්ක් එකක් දීලා තියෙන්නේ.

https://www.facebook.com/groups/1073344269988916/

 

Post Link – https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/posts/631917785110668/

ෆේස්බුක් ඉන්න ගමන් නොමිළයේ ලියාපදිංචි වී පෝස්ට් ශෙයාර් කර මුදල් උපයන්න

ෆේස්බුක් ඉන්න ගමන් නොමිළයේ ලියාපදිංචි වී පෝස්ට් ශෙයාර් කර මුදල් උපයන්න

ෆේස්බුක් ඉන්න ගමන් නොමිළයේ ලියාපදිංචි වී පෝස්ට් ශෙයාර් කර මුදල් උපයන්න

පහත ලින්ක් එකට සම්බන්ධ වී පියවර 1️⃣2️⃣3️⃣ පිළිවෙලින් අනුගමනය කරන්න.

https://www.facebook.com/groups/charityshopfreeplan/

Post Link – https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/posts/601288671506913/