හඳුන්වාදෙන CharityShop Touch Fuel Card ~ eMoney ආයතනයක් විසින් ලංකාවේ පළමුවරට.

හඳුන්වාදෙන CharityShop Touch Fuel Card ~ eMoney ආයතනයක් විසින් ලංකාවේ පළමුවරට.

ඔබ වැඩ කරන්න, මුදල් උපයන්න…

අපි තෙල් ගහන්නම්…

මෙම සේවාව ඉදිරියේදී CharityShop Senior Manager, Manager සහ Sales Team වලට ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ඉදිරියේදී පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන අයටද මෙය ලබාගත හැක.

විශේෂයෙන්ම මෙය ලබාදෙන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ අපගේ සිම් අලෙවි නිළධාරීන්ට සහ CharityShop Moto නිළධාරීන්ට වේ.

ඔබට ලංකාවේ ඕනෑම CharityShop Partnered ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලින් අප විසින් සකසන ලද නීති වලට යටත්ව ඉන්ධන ලබාගත හැක.

ඔබට ලබාදෙන කාඩ්පතේ ඔබගේ වාහන අංකය ප්‍රින්ට් කරනු ලැබේ. එම කාඩ්පතෙන් වෙනත් වාහන වලට හෝ කාර්යාලීය නොවන වේලවන් වලදී ඉන්ධන ලබාගැනීම කල නොහැක.

ඔබ දවස පුරා සංචාරය කරන කිලෝමීටර් ගණන සහ ප්‍රදේශද අපට මේ හරහා බලාගත හැක. එම නිසා කිසිදු අයෙක්ට මෙය අවභාවිතා කල නොහැක.

ඔබගේ ආයතනයටද අවශ්‍යනම් මේ සේවාව අප හරහා ලබාදිය හැක.

CharityShop Team

#2021ඔක්තෝම්බර්26

 

HelaPay ~ හෙළPay තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුන ලංකාවේ ප්‍රථම eMoney / අධ්‍යාපන තාක්ෂණික ආයතනය

HelaPay ~ හෙළPay තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුන ලංකාවේ ප්‍රථම eMoney / අධ්‍යාපන තාක්ෂණික ආයතනය

හෙළකුරු ඇප් එක භාවිතා නොකරන කෙනෙක් දැන් නැති තරම්. ඔබේ ෆෝන් එකේ Finger Print හෝ Face ID පහසුකම තිබේනම් පමණක් ඔබට www.charityshop.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්.

 1. හෙළකුරු ඇප් එක විවෘත කරන්න.
 2. Services > හෙළPay තෝරන්න
 3. ඔබ තවමත් ගෙවන විදිහ වෙනස් කර නැත “වෙනස් කරන්න” ඔබන්න
 4. බැංකු ගිණුම Connect කරන්න ඔබන්න.
 5. ඔබේ දුරකතන අංකය ලබාදෙන්න
 6. ඔබේ ඕනෑම OTP පහසුකම තිබෙන බැංකු ගිණුමක් සම්බන්ධ කරන්න.

එපමණයි !

දැන් ඔබට HelaPay Accept කරන ඕනෑම Merchant කෙනෙක්ට (Payhere Payment Gateway භාවිතා කරන) ඔබේ බැංකු ගිණුම හරහා ක්ෂණිකව ගෙවීම් කල හැක.

1️⃣ www.charityshop.lk වෙබ් අඩවියට පරිගණකයකින් පිවිසෙන්නේනම් ගෙවීම් කිරීම සඳහා Payhere තෝරන්න. ඉන්පසුව Checkout එකේදී ඔබේ හෙළකුරු ඇප් එකේ හෙළPay හරහා “Online ගෙවන්න” තෝරා කැමරාවෙන් ස්කෑන් කරන්න. ඉන්පසු Finger Print එකෙන් අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න.

2️⃣ www.charityshop.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ දුරකතනයෙන්නම් ගෙවීම් කිරීම සඳහා Payhere තෝරන්න. ඉන්පසුව Checkout එකේදී Touch to pay with any bank account තෝරන්න. ඉන්පසු HelaPay විවෘත වූ පසුව ඔබේ Finger Print එක හරහා ගෙවීම තහවුරු කරන්න.

හෙළPay තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුන සහ භාවිතා කල ලංකාවේ ප්‍රථම eMoney / අධ්‍යාපන තාක්ෂණික ආයතනය CharityShop වීම ගැන මා මහත් ආඩම්බරයට පත්වෙනවා. ඒත් සමඟම ඊටත් වඩා සතුටු දායක කාරණාව වන්නේ Payhere / හෙළකුරු සහ හෙළPay නිර්මාතෲ Dhanika Perera මහතා මා හට ඊයේ දිනයේ පෞද්ගලිකවම කතාකර මෙය මුල්වරට භාවිතා කල කිහිපදෙනා අතරින් මා එක් අයෙක් බව දැනුම් දීමත්, මේ පිළිබඳව මාගේ පෞද්ගලික අදහස විමසා සිටීමත්ය.

ඉතිං අපි හැමෝම HelaPay එක්ක ඉදිරියට යමු…

Intall Helakuru : https://play.google.com/store/apps/details…

මෙම තාක්ෂණය පිළිබඳව ස්ක්‍රීන්ශොට් සමඟින් වැඩි විස්තර : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/414754793493636/

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021ඔක්තෝම්බර්24

 

 

HelaPay ~ හෙළPay තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුන ලංකාවේ ප්‍රථම eMoney / අධ්‍යාපන තාක්ෂණික ආයතනය

HelaPay ~ හෙළPay තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුන ලංකාවේ ප්‍රථම eMoney / අධ්‍යාපන තාක්ෂණික ආයතනය

හෙළකුරු ඇප් එක භාවිතා නොකරන කෙනෙක් දැන් නැති තරම්. ඔබේ ෆෝන් එකේ Finger Print හෝ Face ID පහසුකම තිබේනම් පමණක් ඔබට www.charityshop.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්.

 1. හෙළකුරු ඇප් එක විවෘත කරන්න.
 2. Services > හෙළPay තෝරන්න
 3. ඔබ තවමත් ගෙවන විදිහ වෙනස් කර නැත “වෙනස් කරන්න” ඔබන්න
 4. බැංකු ගිණුම Connect කරන්න ඔබන්න.
 5. ඔබේ දුරකතන අංකය ලබාදෙන්න
 6. ඔබේ ඕනෑම OTP පහසුකම තිබෙන බැංකු ගිණුමක් සම්බන්ධ කරන්න.

එපමණයි !

දැන් ඔබට HelaPay Accept කරන ඕනෑම Merchant කෙනෙක්ට (Payhere Payment Gateway භාවිතා කරන) ඔබේ බැංකු ගිණුම හරහා ක්ෂණිකව ගෙවීම් කල හැක.

1️⃣ www.charityshop.lk වෙබ් අඩවියට පරිගණකයකින් පිවිසෙන්නේනම් ගෙවීම් කිරීම සඳහා Payhere තෝරන්න. ඉන්පසුව Checkout එකේදී ඔබේ හෙළකුරු ඇප් එකේ හෙළPay හරහා “Online ගෙවන්න” තෝරා කැමරාවෙන් ස්කෑන් කරන්න. ඉන්පසු Finger Print එකෙන් අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න.

2️⃣ www.charityshop.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ දුරකතනයෙන්නම් ගෙවීම් කිරීම සඳහා Payhere තෝරන්න. ඉන්පසුව Checkout එකේදී Touch to pay with any bank account තෝරන්න. ඉන්පසු HelaPay විවෘත වූ පසුව ඔබේ Finger Print එක හරහා ගෙවීම තහවුරු කරන්න.

හෙළPay තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුන සහ භාවිතා කල ලංකාවේ ප්‍රථම eMoney / අධ්‍යාපන තාක්ෂණික ආයතනය CharityShop වීම ගැන මා මහත් ආඩම්බරයට පත්වෙනවා. ඒත් සමඟම ඊටත් වඩා සතුටු දායක කාරණාව වන්නේ Payhere / හෙළකුරු සහ හෙළPay නිර්මාතෲ Dhanika Perera මහතා මාහට අද දිනයේ පෞද්ගලිකවම කතාකර මෙය මුල්වරට භාවිතා කල කිහිපදෙනා අතරින් මා එක් අයෙක් බව දැනුම් දීමත්, මේ පිළිබඳව මාගේ පෞද්ගලික අදහස විමසා සිටීමත්ය.

ඉතිං අපි හැමෝම HelaPay එක්ක ඉදිරියට යමු…

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

හෙළPay – ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදය

හෙළPay කියන්නේ මොකක්ද?

හෙළPay යනු හෙළකුරු විසින් හඳුන්වාදුන්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ සරලතම ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයයි.

අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකරන මිලදී ගැනීම් සඳහා, නැවත නැවතත් අංක ගණනක් යතුරු කිරීමෙන් තොරව, තම Fingerprint එක හෝ Face ID එක යෙදීම හරහා සරලවම සහ සුරක්ෂිතවම පහසුවෙන් මුදල් ගෙවීම සඳහා මෙම නව්‍ය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදය භාවිතා කළ හැකියි.

හෙළPay මඟින් විසඳුම් සපයන සමාජ ගැටළුව මොකක්ද?

අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීමක් සිදු කිරීමේදී, ඒ සඳහා සරලවම ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවිය හැකි ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් නොමැතිකම.

එම ගැටළුව හෙළPay මඟින් විසඳෙන්නේ කොහොමද?

අන්තර්ජාල මිලදී ගැනීම් සඳහා මුදල් ගෙවීමට දැනට පවතින විකල්ප ක්‍රමවේද වලදී, මහජනයා කාල වේලාව වැයකොට ඉලක්කම් ගණනක ගිණුම් අංක සහ තහවුරු කිරීමේ අංක සෑම වරකම ටයිප් කළ යුතුයි.

මෙම සංකීර්ණ ක්‍රමවේදයන් හරහා ගෙවීම ඉතා අපහසුකාරී වීම හේතුවෙන්, තාක්ෂණික දැනුම අඩු බොහෝ පිරිසකට අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීමේ පහසුව අත්විඳිය නොහැකි වී තිබෙයි.

හෙළPay හරහා ගෙවීම ඉතා සරල හෙයින්, තාක්ෂණික දැනුම ඇති නැති සැමට, වඩාත් පහසුවෙන් හා ඉක්මණින්, සුරක්ෂිතව අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීම් සිදුකිරීමේ අවස්ථාව හිමිවෙයි.

හෙළකුරු හරහා හෙළPay වැනි ගෙවීම් ක්‍රමයක් සැපයීමේ අරමුණ මොකක්ද?

හෙළකුරේ පරම අරමුණ හෙවත් දැක්ම “ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් හරහා මහජනයා සවිබලගැන්වීම” යි.

මිලියන ගණනක් මහජනයා වෙත සමීප වී ඇති App එකක් ලෙසින්, ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය මහජනයාට අන්තර්ජාල මිලදී ගැනීම් සඳහා සරලවම සහ සුරක්ෂිතවම මුදල් ගෙවිය හැකි නව්‍ය ක්‍රමවේදයක් සැලසීම, හෙළකුරේ දැක්මට අනුකූල මහජන සවිබලගැනීමක් ලෙස හෙළකුරු සළකයි.

හෙළPay වැනි සරලතම නව්‍ය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් හෙළකුරු හරහා සැපයීමේ අරමුණ එයයි.

හෙළPay ගෙවීම් සේවාව සැපයෙන්නේ කුමන හෙළකුරු සංස්කරණ හරහාද?

Android සඳහා හෙළකුරු Super සංස්කරණය හරහා

iOS සඳහා හෙළකුරු සංස්කරණය හරහා

හෙළPay හරහා ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවීමේදී එම මුදල පරිශීලකයාගෙන් අයවෙන්නේ කොහොමද?

හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීම සඳහා ප්‍රථමයෙන් ඔබේ බැංකු ගිණුම හෙළPay වෙත connect කරගත යුතුයි.

ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවීමේදී, එම මුදල අය වන්නේ ඍජුවම එසේ connect කරන ලද බැංකු ගිණුමෙනි.

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කරන්නේ කොහොමද?

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීම ඉතාම සරලයි. ඒ සඳහා,

හෙළකුරු App එක තුළ ඇති හෙළPay icon එක ඔබා, එහි ඉහලින් දිස්වන + සලකුණ ඔබන්න.

ඉන්පසු “බැංකු ගිණුම connect කරන්න” button එක ඔබා, ඔබේ බැංකුව, හැඳුනුම්පත් අංකය සහ ගිණුම් අංකය ලබාදෙන්න.

එවිට ඔබේ බැංකුවෙන් ඔබට SMS හරහා ලැබෙන OTP අංකය (JustPay code එක) හෙළPay වෙත ඇතුළත් කරන්න.

මෙසේ කළ පසු ඔබේ බැංකු ගිණුම හෙළPay වෙත connect වී, ඒ ගැන ඔබට දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇති.

හෙළPay හරහා Online ගෙවන්නේ කොහොමද?

අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන මිලදී ගැනීමකදී ඒ සඳහා ඔබට හෙළPay සමඟින් ගෙවිය හැකි නම්, හෙළPay ලාංඡනය එහි ඔබට දිස්වනු ඇත. ඒ හරහා ගෙවීමට,

පරිගණකයෙන් කරන මිලදී ගැනීමකදී නම් හෙළPay ලාංඡනය සමඟ දිස්වන QR code එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ කැමරාවෙන් scan කරන්න. ජංගම දුරකථනයෙන් කරන මිලදී ගැනීමකදී නම් හෙළPay ලාංඡනය සමඟ ඇති Fingerprint ලකුණ ඇඟිල්ලෙන් ඔබන්න.

එවිට හෙළකුරු App එක open වී, ඔබ මුදල් ගෙවීමට යන වෙබ් අඩවියේ නම සහ මුදල ඔබට දිස්වෙයි. එම තොරතුරු තහවුරු කරගෙන “Pay” button එක ඔබන්න.

ඉන්පසු ගෙවීම සඳහා අවසර දීමට ඔබටම අනන්‍ය ඔබේ Fingerprint එක හෝ FaceID එක ලබා දෙන්න.

මෙසේ කළ පසු මුදල් ගෙවීම සිදු වී, ඒ ගැන ඔබට දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇති.

හෙළPay හරහා ගෙවීම අන් ගෙවීම් ක්‍රම වලට වඩා සරල වෙන්නේ කොහොමද?

අන් ගෙවීම් ක්‍රම ඔස්සේ අන්තර්ජාල ගෙවීම් සිදුකිරීමේදී, එම ගෙවීම් ක්‍රමයේ ඇති කාඩ්පත් අංක හෝ ගිණුම් අංක වැනි තොරතුරු නැවත නැවතත් ඇතුළත් කළ යුතු වීම නිසා, ඒ සඳහා වැඩි වේලාවක් ගතවීම පරිශීලකයාට මහත් අපහසුකාරී සහ සංකීර්ණ වෙයි.

නමුත් හෙළPay ඔස්සේ ගෙවීමේදී, තම Fingerprint එක හෝ FaceID එක පමණක් ලබාදී ඉතා ඉක්මණින් සහ පහසුවෙන් සරලවම මුදල් ගෙවිය හැකියි.

හෙළPay හරහා ගෙවීම අන් ගෙවීම් ක්‍රම වලට වඩා සුරක්ෂිත වෙන්නේ කොහොමද?

බැංකු කාඩ්පත් වැනි අන් ගෙවීම් ක්‍රම, කාඩ්පත අන්සතු වීම වැනි දෑ නිසා ඉතා පහසුවෙන් අනවසර ප්‍රවේශයන්ට (Unauthorized access) ලක් විය හැකියි.

නමුත් හෙළPay මඟින් ගෙවීමේදී, පරිශීලකයාගේ ඇඟිලි සලකුණ හෙවත් Fingerprint එක හෝ FaceID එක අත්‍යවශ්‍ය බැවින් පරිශීලකයා හැර අන් කිසිවෙකුට හෙළPay හරහා ගෙවීමක් සිදු කළ නොහැක.

හෙළPay ගෙවීම් ක්‍රමවේදය අන් සියළු ගෙවීම් ක්‍රම වලට වඩා ආරක්ෂිත වන්නේ ඒ නිසයි.

හෙළPay හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී කිසියම් ගාස්තුවක් අය වෙනවද?

නැහැ. හෙළPay හරහා ගෙවීමේදී පරිශීලකයාගෙන් කිසිඳු අමතර ගාස්තුවක් අය නොවෙයි.

හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීමක් තාක්ෂණිකව සිදුවෙන්නේ කොහොමද?

හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීමේදී, හෙළPay වෙතින් ඉටුවන්නේ ගෙවීම් පහසුකම් සපයන්නාගේ (Payment Facilitator) කාර්යභාරයයි.

මෙම කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා හෙළPay සේවාව, අනුග්‍රාහක දේශීය බැංකුවක් සමඟ ගිවිසුම් ගත වී, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඍජු-හර ගෙවීම් ජාලය (Direct-Debit Payment Network) වන JustPay වෙත තාක්ෂණිකව සම්බන්ධ වී සිටියි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බොහෝ වාණිජ්‍ය බැංකු සමඟින් තාක්ෂණිකව සම්බන්ධ වී ඇති එම ජාතික ගෙවීම් ජාලය, ඕනෑම බැංකු ගිණුමක් හෙළPay හා සම්බන්ධ කිරීමට සහ එම ගිණුම් වලින් තාක්ෂණිකව මුදල් අයකර ගැනීමට හෙළPay වෙත සහය වෙයි.

හෙළPay භාවිතා කළ හැක්කේ කුමන දුරකථන මාදිලි වලද?

Fingerprint හෝ Face ID වැනි ඔබටම අනන්‍ය ජෛවමිතික සත්‍යාපන (Biometric Authentication) ක්‍රමවේදයක් සහිත ඕනෑම Android හෝ Apple දුරකනයක් හරහා හෙළPay භාවිතා කළ හැකියි.

හෙළPay වෙත connect කළ හැකි බැංකු ගිණුම් මොනවද?

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන JustPay ජාතික ගෙවීම් ජාලය හා තාක්ෂණිකව සම්බන්ධ වී ඇති සියලු බැංකුවල පවත්වාගෙන යන, පරිශීලකයාට අයත් ඕනෑම පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක් හෙළPay වෙත connect කළ හැකියි.

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීමේදී මතු විය හැකි දෝෂ මොනවද?

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීම සඳහා පහත අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුයි. එසේ නොමැති විට දෝෂ මතු විය හැකියි.

බැංකු ගිණුම පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විය යුතු අකර, හවුල් හෝ ව්‍යාපාරික ගිණුමක් නොවිය යුතුයි.

බැංකු ගිණුමේ සියලු ගනුදෙනු සඳහා SMS Alerts පහසුකම සක්‍රීය කරගෙන තිබිය යුතුයි.

බැංකු ගිණුම හා සම්බන්ධ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, නිවැරදිව හෙළPay වෙත ලබා දිය යුතුයි.

බැංකු ගිණුම සක්‍රීය තත්ත්වයේ පැවතිය යුතුයි.

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීමේදී “Do not honor” ලෙස දිස්වන්නේ ඇයි?

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීම සඳහා ඔබ තොරතුරු ලබාදුන් පසු, එම තොරතුරු හෙළPay විසින් ඔබේ බැංකුවට තාක්ෂණිකව යවා, ඒ සඳහා අවසර ඉල්ලයි.

ඔබේ බැංකු ගිණුම හෙළPay වෙත සාර්ථකව connect වීම සිදු වන්නේ ඔබේ බැංකුව ඒ සඳහා අවසර ලබාදුනහොත් පමණයි.

“Do not honor” ලෙසින් දිස්වන්නේ එසේ යවන ලද අවසර ඉල්ලීමක් ඔබේ බැංකුව විසින් කිසියම් හේතුවක් නිසා ප්‍රතික්ෂේප කළ විටයි.

“Do not honor” ලෙස දිස්වීමේ දෝෂය මඟහරවාගන්නේ කොහොමද?

මෙය ඔබේ බැංකුවෙන් හෙළPay වෙත දැනුම්දෙන දෝෂයක් නිසා, මෙය මඟහරවා ගත හැක්කේ ඔබේ බැංකුව හා සම්බන්ධ වීමෙන් පමණයි.

ඔබේ බැංකුවේ පාරිභෝගික සහය අංකය අමතා, හෙළPay වෙත ඔබේ බැංකු ගිණුම connect කිරීමට යෑමේදී මෙම දෝෂය මතුවන්නේ ඇයිදැයි විමසා එය විසඳා ගත හැකියි.

හෙළPay හරහා සිදුකල මුදල් ගෙවීමක් සම්බන්ධයෙන් සහය ලබාගන්නේ කොහොමද?

හෙළPay පරිශීලක සහය Live Chat සේවාව හා සම්බන්ධ වීමෙන් හෝ

හෙළPay පරිශීලක සහය Hotline අංකය (034 20 40 600) ඇමතීමෙන්, ඔබට සහය ලබාගත හැකියි.

හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීම ආරක්ෂිද?

හෙළPay යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය හිමි ශ්‍රී ලාංකීය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් වන අතර, එම අනුමැතිය හිමිවී ඇත්තේ හෙළPay හි ගෙවීම් සුරක්ෂිතතාව (Payment Security) පිළිබඳව සිදුකරන ලද පුළුල් සුරක්ෂිතතා විගණනයකින් (Security Audit) අනතුරුවයි.

එම නිසා හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීම ඉතා සුරක්ෂිත වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සුරක්ෂිතතා නියාමනයන්ට අනුකූල වෙයි.

හෙළPay භාවිතා කළ ජංගම දුරකථනයක් නැති වුවහොත් හෝ අන්සතු වුවහොත් පරිශීලකයා කළ යුත්තේ මොකක්ද?

හෙළPay භාවිතා කළ ජංගම දුරකථනයක් අන් කෙනෙකු අතට පත් වූවත්, ඔබගේ Fingerprint එක හෝ Face ID එක නොමැතිව, වෙනත් කිසිම අයෙකුට ඒ හරහා ගෙවීම් කළ නොහැක.

එම නිසා කිසිඳු අනවසර ගනුදෙනුවක් හෙළPay හරහා සිදු නොවන අතර, ඔබේ බැංකු ගිණුම කිසිසේත් අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත් නොවේ.

කෙසේනමුත් ඔබට එම දුරකථනයෙන් තිබූ ඔබේ හෙළPay ගනුදෙනු තොරතුරු ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, හෙළPay පරිශීලක සහය හා සම්බන්ධ වී එය සිදු කරගත හැක.

හෙළPay භාවිතා කිරීමේදී පරිශීලකයා එකඟ වන නියමයන් මොනවද?

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීමේදි සහ ඒ හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී පරිශීලකයා හෙළPay Terms of Service හි දක්වා ඇති නියමයන්ට එකඟ වෙයි.

හෙළPay වෙත පරීශීලකයා ලබාදෙන පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂිතද?

ඔව්. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා ගෙවීම් සේවා දත්ත භාවිතය යන ලිපිය කියවන්න.

Source :

https://facts.helakuru.lk/payment-services/helapay

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021ඔක්තෝම්බර්23

 

Introducing Sampath MobileCash Quickලෝන් | හදිස්සියට අතමාරුවක්

Introducing Sampath MobileCash Quickලෝන් | හදිස්සියට අතමාරුවක්

Debit Card එකක් හෝ සම්පත් බැංකුවේ ගිණුමක් නොමැතිව ATM එකෙන් මුදල් ලබාගන්න.

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ මුදල් උපයන සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් හදිසි ණය (අත්තිකාරම්) පහසුකම්

ඔබ කොහේ හරි ගමනක් ගිය අවස්ථාවක හදිසියේ මුදල් අවශ්‍යතාවයක්, මදි පාඩුවක් ආවොත් ක්ෂණිකව අපේ Hotline එකට කතා කරන්න.

විනාඩියෙන් අපි ඔබට සල්ලි එවන්නම්.

සාමාන්‍ය ණය සීමාව රු.2,500කි.

නොඑසේනම් ආදායම් උපයන සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් ඔබගේ සාමාන්‍ය දෛනික ආදායම මෙන් 10 ගුණයක ණය අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගත හැක.

1️⃣ Charityshop Group එකට සම්බන්ධ වූ මාස 6 සම්පූර්ණ වූ Senior Manager, Manager, Team Leader, Advisor හෝ ආදයම් උපයන Executive Level එකේ අයට මේ පහසුකම ලබාදේ. ඔබ සුදුසුකම් ලාභියෙක්නම් අපි ඔබට පෞද්ගලිකව දැනුම් දෙනවා.

2️⃣ කිසිදු අවස්ථාවක පොයින්ට්ස් අඩු වීම් සිදු නොවී ඇති සාමාජිකයෙක් විය යුතුය

3️⃣ දෛනික ඉපයීමේ සාමාන්‍යයය මෙන් දස ගුණයක ණය (අත්තිකාරම්) මුදලක සඳහා ඉල්ලුම් කල හැක.

4️⃣ විනාඩි 1න් අනුමැතිය

5️⃣ විනාඩි 2න් ලඟම තිබෙන සම්පත් බැංකුවේ ATM එකෙන් මුදල් ලබාගන්න පුළුවන්. ATM Card හෝ බැංකු පාස් පොත නොමැතිව ඔබගේ  හැඳුනුම්පත සහ දුරකතනයට SMS එකකින් ලැබෙන OTP එක සඳහන් කර මුදල් ලබාගත හැක. රු.50ක සේවා ගාස්තුවක් අයවේ.

6️⃣ මෙය හදිසි අවස්ථා සඳහා පමණයි. එක් අයෙක්ට මේ පහසුකම වසරක් තුලදී ලබාගත හැක්කේ 2 වරක් පමණි.

7️⃣ සමාජසත්කාර පදනමේ දායකයින්ට (2006 වසරේ සිට රු.25ක් හෝ එක් වරක් හෝ පරිත්‍යාග කල අය) ප්‍රමුඛත්වය ලබාදේ…

8️⃣ නැවත මුදලින් ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. නමුත් ණය මුදල රු.5,000ට වැඩිනම් දින 30ක් ඇතුලත මුදලින් ගෙවිය යුතුය.

9️⃣ රු.2500ට අඩු මුදලක් නම් ඉදිරි ආදායම් මුදල් වලින් කොටස් වශයෙන් එම මුදල අඩු වීමට සැලැස්විය හැක.

1️⃣0️⃣ පොලිය 0%යි.

1️⃣1️⃣ රු.50ක සේවා ගාස්තුවක් අයවේ.

1️⃣2️⃣ මෙම සේවාවට 2021 වසරේදි හිමිකම් කියන්නේ 2020 දෙසැම්බර් 09 – 2021 ඔක්තෝම්බර් 31 අතර ලියාපදිංචි වූ සාමාජිකයින්ට පමණි.

???? ඔබ මුදල් ඉල්ලන අවස්ථාවේ මාගේ පෞද්ගලික ගිණුමේ ඇති මුදල් ප්‍රමාණය මත සහ මා සිටින ස්ථනයට අන්තර්ජාල පහසුකම තිබීම මත මෙය ලබාදීම තීරණය වන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

සැ.යු : අප රජයේ ලියාපදිංචි ආදායම් බදු ගෙවීම සඳහා ලියාපදිංචි ආයතනයක් වුවත් ණය හෝ මූල්‍ය ගණුදෙනු සඳහා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචියක් හෝ අවසරයක් නොමැත. එම නිසා මෙම සේවාවේදී පෞද්ගලික දැනහැඳුනුම්කම මත පමණක් මාගේ පෞද්ගලික ගිණුමක් හරහා මුදල් ලබාදීම සිදුකෙරේ. TechLabs ආයතනයේ ගිණුම් මේ සඳහා භාවිතා නොකෙරේ.

අපගේ සේවය වෙනුවෙන් විශ්වාසය රැකීම ඔබගේ යුතුකමයි !

මෙම සේවාව අපහසුවකින් තොරව සිදු කිරීමට ඔබගේ අදහස් දක්වන්න….

මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී CharityShop Techඉස්කෝලේ හරහා උගන්වනවා.

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

Photograph & Logo used for promotional purposes only!

#2021ඔක්තෝම්බර්16

 

කොවිඩ් – 19 එන්නත් 2ම ලබාගත් ඔබට CharityShop වෙතින් 20%ක වට්ටමක් | ලංකාවේ පළමු වරට

කොවිඩ් – 19 එන්නත් 2ම ලබාගත් ඔබට CharityShop වෙතින් 20%ක වට්ටමක් | ලංකාවේ පළමු වරට

වගකීමක් සහිත පුරවැසියෙක් වෙන්න ~ ඔබගේ කොවිඩ් – 19 එන්නත අදම ලබාගන්න…

එන්නත් 2ම ලබාගත් ඔබ වෙනුවෙන් ඔක්තෝම්බර් 20 සිට 30 දක්වා TechLabs ආයතනයේ තෝරාගත් සේවාවන් 75ක් වෙනුවෙන් 20%ක වට්ටමක්…

▪️ පාඨමාලා ගාස්තුව

▪️ VIP Mobile Nos

▪️ TechLabs ව්‍යාපාරික සේවා

රට වෙනුවෙන් ඔබේ වගකීම ඉටු කරන්න…

CharityShop Team

#2021ඔක්තෝම්බර්15

 

Introducing Quickලෝන් | හදිස්සියට අතමාරුවක්

Introducing Quickලෝන් | හදිස්සියට අතමාරුවක්

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ මුදල් උපයන සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් හදිසි ණය (අත්තිකාරම්) පහසුකම්

ඔබ කොහේ හරි ගමනක් ගිය අවස්ථාවක හදිසියේ මුදල් අවශ්‍යතාවයක්, මදි පාඩුවක් ආවොත් ක්ෂණිකව අපේ Hotline එකට කතා කරන්න.

විනාඩියෙන් අපි ඔබට සල්ලි එවන්නම්.

සාමාන්‍ය ණය සීමාව රු.2,500කි.

නොඑසේනම් ආදායම් උපයන සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් ඔබගේ සාමාන්‍ය දෛනික ආදායම මෙන් 10 ගුණයක ණය අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගත හැක.

1️⃣ Charityshop Group එකට සම්බන්ධ වූ මාස 6 සම්පූර්ණ වූ Senior Manager, Manager, Team Leader, Advisor හෝ ආදයම් උපයන Executive Level එකේ අයට මේ පහසුකම ලබාදේ. ඔබ සුදුසුකම් ලාභියෙක්නම් අපි ඔබට පෞද්ගලිකව දැනුම් දෙනවා.

2️⃣ කිසිදු අවස්ථාවක පොයින්ට්ස් අඩු වීම් සිදු නොවී ඇති සාමාජිකයෙක් විය යුතුය

3️⃣ දෛනික ඉපයීමේ සාමාන්‍යයය මෙන් දස ගුණයක ණය (අත්තිකාරම්) මුදලක සඳහා ඉල්ලුම් කල හැක.

4️⃣ විනාඩි 1න් අනුමැතිය

5️⃣ විනාඩි 2න් ලඟම තිබෙන කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටිය හරහා මුදල් ලබාගැනීමේ හැකියාව.

අප ඔබට එවන කෙටි පණිවිඩය ෆුඩ්සිටියට ලබාදී ඔබගේ ණය මුදල ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. ATM Card හෝ බැංකු පාස් පොත නොමැතිව ලඟම තිබෙන ATM එකෙන් මුදල් ගැනීමටද අප ඉදිරියේදි කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී.

6️⃣ මෙය හදිසි අවස්ථා සඳහා පමණයි. එක් අයෙක්ට මේ පහසුකම වසරක් තුලදී ලබාගත හැක්කේ 2 වරක් පමණි.

7️⃣ සමාජසත්කාර පදනමේ දායකයින්ට (2006 වසරේ සිට රු.25ක් හෝ එක් වරක් හෝ පරිත්‍යාග කල අය) ප්‍රමුඛත්වය ලබාදේ…

8️⃣ නැවත මුදලින් ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. නමුත් ණය මුදල රු.5,000ට වැඩිනම් දින 30ක් ඇතුලත මුදලින් ගෙවිය යුතුය.

9️⃣ රු.2500ට අඩු මුදලක් නම් ඉදිරි ආදායම් මුදල් වලින් කොටස් වශයෙන් එම මුදල අඩු වීමට සැලැස්විය හැක.

1️⃣0️⃣ පොලිය 0%යි.

1️⃣1️⃣ සේවා ගාස්තු, මුදල් හුවමාරු ගාස්තු කිසිවක් නැත

1️⃣2️⃣ මෙම සේවාවට 2021 වසරේදි හිමිකම් කියන්නේ 2020 දෙසැම්බර් 09 – 2021 ඔක්තෝම්බර් 31 අතර ලියාපදිංචි වූ සාමාජිකයින්ට පමණි.

1️⃣3️⃣ උදේ 8.30 – රාත්‍රී 10 අතර ඔබට මෙම මුදල් ලඟම තිබෙන ෆුඩ්සිටි එකෙන් ලබාගත හැක.

???? ඔබ මුදල් ඉල්ලන අවස්ථාවේ මාගේ පෞද්ගලික ගිණුමේ ඇති මුදල් ප්‍රමාණය මත සහ මා සිටින ස්ථනයට අන්තර්ජාල පහසුකම තිබීම මත මෙය ලබාදීම තීරණය වන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

සැ.යු : අප රජයේ ලියාපදිංචි ආදායම් බදු ගෙවීම සඳහා ලියාපදිංචි ආයතනයක් වුවත් ණය හෝ මූල්‍ය ගණුදෙනු සඳහා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචියක් හෝ අවසරයක් නොමැත. එම නිසා මෙම සේවාවේදී පෞද්ගලික දැනහැඳුනුම්කම මත පමණක් මාගේ පෞද්ගලික ගිණුමක් හරහා මුදල් ලබාදීම සිදුකෙරේ. TechLabs ආයතනයේ ගිණුම් මේ සඳහා භාවිතා නොකෙරේ.

අපගේ සේවය වෙනුවෙන් විශ්වාසය රැකීම ඔබගේ යුතුකමයි !

මෙම සේවාව අපහසුවකින් තොරව සිදු කිරීමට ඔබගේ අදහස් දක්වන්න….

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

Photograph used for promotional purposes only!

#2021ඔක්තෝම්බර්15