නොමිලේ 125 දෙනෙක්ට අවස්ථාව හිමිවේ

by | Jul 3, 2021 | CharityShop Astro | 0 comments

නොමිලේ 125 දෙනෙක්ට අවස්ථාව හිමිවේ

CharityShop Astro සේවාව ඔබේ ගමේ ආරම්භ කර අමතර ආදායමක් උපයන්න…

සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම 5 දෙනෙක්ට නොමිළයේ අවස්තාව හිමිවේ. කමෙන්ට් කරන පිළිවෙලට ඔබට අවස්ථාව සහ පුහුණුව ලබාදේ. එම නිසා ඉක්මන් කරන්න. අදාල දිස්ත්‍රික්කයට 5 දෙනෙක්ට නොමිළයේ අවස්ථාව ලබාදුන් පසුව සම්බන්ධ වෙන අයට රු.10,000ක ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය.

ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය සහ නගරය කමෙන්ට් කරන්න.

1️⃣ මුලින්ම පහත ලින්ක් එකෙන් අපගේ සේවාව ගැන විස්තර බලන්න.

2️⃣ මේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති කරගැනීමට අවශ්‍යයිනම් පමණක් මුලින්ම ඔබේ හෝ පවුලේ අයෙක්ගේ හඳහනක් බලාගන්න.

3️⃣ ඉන්පසු මෙම සේවාව ඔබ හරහා ගමේ අයට ලබාදෙන්න.

4️⃣ අමතර ආදායමක් උපයන්න

5️⃣ ඔබේ ගමේ ආරම්භ කිරීමට අකමැතිනම් ඉදිරියේදී අපි ඔබට මෙය අපගේ ප්‍රවර්ධනය පත්‍රිකා හරහා ප්‍රවර්ධනය කර අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙනවා.

ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න අලුත් ක්‍රමයක්…

වැඩසටහන පිළිබඳව  වැඩි විස්තර :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/339766704325779/

අපගේ හඳහන් බැලූ අයගේ ප්‍රතිචාර :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/341032764199173/

CharityShop Team

#2021ජූලි3

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments