කැමතිද? ලස්සනයිද? දැක්ක ගමන් හිත ගියාද?

by | Mar 17, 2021 | CharityShop ReSelling | 0 comments

කැමතිද? ලස්සනයිද? දැක්ක ගමන් හිත ගියාද?

කැමතිද?

ලස්සනයිද?

දැක්ක ගමන් හිත ගියාද?

.

.

.

.

.

ඔයාලත් කැමතිනම් මේ වගේ ෂර්ට් එකක් ගන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න…

වර්ණ රැසකින් මිළදී ගන්න පුලුවන්…

ලඟඳීම ඔබට මේවා Reselling පහසුකමද හිමිවෙනවා…

මොකද හිතෙන්නේ “ෂර්ට්” එක ගැන? Design සහ වර්ණයට ඔබ කැමතිද?

කැමතිනම් හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නැතිව කියන්න. තොග සීමිතයි…

Next Level of Marketing !

Charityshop Team

#2021මාර්තු17

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments