???????????? අපගේ පදනමට ආධාර පිණිස T-Shirts, Shorts, Cap සහ Face Mask විකුණන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න – අමතර ආදායමක් උපයන්න (Part 08)

by | Feb 15, 2021 | CharityShop ReSelling | 0 comments

???????????? අපගේ පදනමට ආධාර පිණිස T-Shirts, Shorts, Cap සහ Face Mask විකුණන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න – අමතර ආදායමක් උපයන්න (Part 08)
ඡායාරූප වල පෙන්වා ඇති ටී ෂර්ට්, ශෝර්ට්ස්, කැප් සහ මාස්ක් ඉදිරියේදි ඔබට විකිණීමට ලබාදේ…
ඔබටත් මිළදී ගැනීමට අවශ්යයිනම් අවශ්ය වර්ණය, ප්රමාණය සහ ඩිසයින් එක කමෙන්ට් කරන්න. තොග සීමිතයි.
මේවා අපි මසනු ලබන්නේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල සහයෙනි.
මෙම ඇඳුම් විකුණා අපට ලැබෙන ආදායම සමාජසත්කාර පදනම වෙනුවෙන් යොදවන අතර ඔබට කොමිස් මුදලක් ලබාදේ….
CharityShop ReSeller Team | විකුණුම් බලකාය
දිනකට රු.1,000 – 2,000ක් උපයන්න…
සාමාජික ගාස්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා ඇත්නම් හෝ Reselling බලපත්රය ලබාගෙන ඇත්නම් පමණක් පහත ගෲප් එකට Join වී රැඳී සිටින්න…
TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments