රු.100,000ක් දක්වා තෑගී දිනන්න

by | Dec 19, 2020 | තරඟ | 0 comments

රු.100,000ක් දක්වා තෑගී දිනන්න
සාමාජික අංකයක් ලබාගත් අයට පමණි.
තවමත් සාමාජික අංකය ලබාගෙන නැතිනම්
මෙහි ඇති ෆෝර්ම් එක පුරවන්න…
තරඟය දෙසැම්බර් 19 රාත්රී 7ට ආරම්භ කරනවා
ඔබ ලියාපදිංචි ෆෝම් එක පිරවීමේදී ඔබට මේ සඳහා Invite කල මිතුරාගේ ෆේස්බුක් නම නොඑසේනම් සාමාජික අංකය හෝ මේ පිළිබඳව දැනගත්තේ කා හරහාද යන්න සඳහන් කලහොත් ඔබට ලියාපදිංචි ගාස්තු රු.3,000ක් නොගෙවා නොමිළයේ ආදායම් ඉපයීම ආරම්භ කල හැක.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments