යාලුවන්ට Whatsapp Message යවලා අමතර ආදායමක් උපයන්න කැමතිද?

by | Apr 4, 2021 | නොමිළයේ ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

යාලුවන්ට Whatsapp Message යවලා අමතර ආදායමක් උපයන්න කැමතිද?

CDC උපයන්න දැන්ම අපගේ කණ්ඩායමට නොමිළයේ එකතු වෙන්න…

විස්තර දැනගන්න පහත ලින්ක් එක ඔබන්න : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/285237766445340/

CharityShop Team

#2021April4

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments