සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ අය FREE Plan එක හරහා මුදල් උපයන්න

by | Apr 11, 2021 | Free Plan | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ අය FREE Plan එක හරහා මුදල් උපයන්න

ෆේස්බුක් ගිණුම් 1 වඩා තිබෙන අයෙක්නම් ඔබට වැඩි ආදායමක් ලබාගත හැක.

අමතර ඩේටා ගාස්තු මොනවත් නෑ. ෆේස්බුක් පෝස්ට් ශෙයාර් කරන්න පමණයි තිබෙන්නේ…

Free Plan Post Share Team – රු.250/=

???? මුලින්ම මේ ගෲප් එකේ පෝස්ට් කියවා අවබෝධයක් ගන්න. Topics යටතේ ඇති සියලුම පෝස්ට් කියවා අවසන් වූ විට පමණක්,

1️⃣ www.mychallenge.work හරහා සාමාජික අංකයක් ගන්න

2️⃣ ඉහත වෙබ් අඩවියෙන්ම අපගේ බැංකු ගිණුම් විස්තර රැගෙන රු.250/=ක් තැන්පත් කර ඒ රිසිට්පත මේ පෝස්ට් එකට ඔබගේ නම, සාමාජික අංකය සහ දුරකතන අංකය සමඟ කමෙන්ට් කරන්න

ඉන්පසු අපි ඔබ වෙනුවෙන් වෙළඳ දැන්වීමක් නිර්මාණය කර අපගේ CharityShop Business Club Page එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔබගේ කාර්යය විය යුත්තේ අප අප්ලෝඩ් කරන පෝස්ට් එක හැකි තරමක් ශෙයාර් කිරීමයි. ඔබගේ ඕනෑම ප්‍රොෆයිල් එකකින් ශෙයාර් කල හැක.

3️⃣ ඔබ ශෙයාර් කල පෝස්ට් එක හරහා යම් අයෙක් අපගේ ආයතනයේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වුවහොත් ඔබට රු.50ක් හිමිවේ. (නමුත් ඔබ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් ඔබට එක් අයෙක්ට රු.200ක් හිමිවේ)

4️⃣ එක ශෙයාර් එකකට CDC 0.10ක් හිමිවේ. CDC පිළිබඳව දැනගන්න ගෲප් එකේ පෝස්ට් කියවීම අනිවාර්ය වේ.

රිසිට්පත කමෙන්ට් කරන්න…

CharityShop Team

#2021April11

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments