ඔබත් Freelancer කෙනෙක්ද?

by | Aug 21, 2021 | Freelancing බලකාය | 0 comments

ඔබත් Freelancer කෙනෙක්ද?

Fivver වගේ Platform එකක වැඩ කරන එකක අමාරුද? TechLabs Innovative Solutions International (pvt) Ltd ආයතනය සමඟ Freelancer කෙනෙක් ලෙස සම්බන්ධ වෙන්න.

වාර්ෂික ගාස්තුව – රු.3,000

Lifetime Fee – අදාල අවස්ථාවේ CharityShop පාඨමාලා ගාස්තුව (රු.5,000)

ඔබගේ හැකියාවන් ප්‍රවර්ධන කිරීමට ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා නිර්මාණය කර, පාරිභෝගිකයන් සෙවීම අප විසින් සිදු කරනවා.

ඔබ ඔබගේ හැකියාවන්ට අනුව අපගේ පාරිභෝගිකයන්ට සේවාව ලබාදෙන්න.

???? වසරකට අප ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා උපරිම 240ක් නිර්මාණය කරන අතර ඔබ මුදල් ගෙවා නිර්මාණය කරගන්නවානම් ඒ සඳහා රු.60,000ක් ගෙවිය යුතුය. නමුත් ලියාපදිංචි ගුරුවරයෙක්ට එම නිර්මාණ නොමිළයේ ලබාදේ.

???? වසරකට අපි ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රවර්ධන කැම්පේන් (Promotional Campaigns) Unlimited සිදු කරන අතර, මුදල් ගෙවා එම සේවාව ලබාගන්නේ නම් ශෙයාර් 250කට රු.1,000ක් ගෙවිය යුතුය. අප ඔබගේ ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකාව දිනකට පමණක් ශෙයාර් 250 වඩා සිදු කරනවා. එනම් රු.365,000 ප්‍රවර්ධනයකි. එයත් ඔබට නොමිළයේ හිමිවේ.

✅ අප හා සම්බන්ධ වූ පසු KYC Verification සිදුකල යුතුය. මන්ද තෙවන පාර්ශවීය පාරිභෝගිකයන්ට සේවාව ලබාදීමේදී අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

✅ හැකියාවන් පුරුදු වෙන අයට මෙයට සම්බන්ධ විය නොහැක. ඔබගේ Portfolio එකක් අපවෙත ලබාදිය යුතුය.

❎ ඔබගේ ෆේස්බුක් ප්‍රොෆයිල් එක Fake නම් ඔබට මේ සඳහා අයදුම් කල නොහැක.

✅ ඔබගේ හැකියාවන් සඳහා සාධාරණ සේවා ගාස්තු අය කල යුතුය.

✅ ගාස්තුවෙන් 60%ක් ඔබට හිමිවන අතර 40%ක් අපගේ ආයතනයට ලබාදිය යුතුය.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0701 10 10 10

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021අගෝස්තු21

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments