ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ

by | May 7, 2021 | සාමාන්‍ය පුවත් | 0 comments

ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ

ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට තරඟකාරී ආයතන වලින්ම මඩ ගහනවනේ. හොයලා බලන්න. මොකද මේ ගෲප් එකේ වැඩි හරියක් කරන්නේ තව ආයතන වල ලක්ෂ ගණන් ආයෝජනය කරන එකනේ…

කොච්චර කීවත් ඉතිං තණ්හාව නිසා කියන දේවල් ඔලුවට යන්නේ නෑනේ. අමාරුවේ වැටුණ දවසක ආපහු එන්න…

CharityShop හොඳ නැත්නම් මේක කරලා බලන්න. කෝටි ගණන් හොයන්න පුළුවන්ලු.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291647635876393&id=103153451392480

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments