කසන විට සනීපයක් දැනෙන නමුත් කැසූ පසු දැනෙන වේදනාව දරාගැනීමට අපහසුය

by | Jul 6, 2021 | සාමාන්‍ය පුවත් | 0 comments

කසන විට සනීපයක් දැනෙන නමුත් කැසූ පසු දැනෙන වේදනාව දරාගැනීමට අපහසුය

ඇඩ් ක්ලික් පැකේජ් හෝ වෙනත් භාණ්ඩයක්

තමන්ගේ සල්ලි වලින් අරන් ඒ වගේම රැවටුණු තවත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් කොමිස් ලැබෙනකොට සතුටු වෙන අයටත් මේ ටිකම තමා වෙන්නේ…

CharityShop Team

#2021ජූලි6

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments