මටත් වෙන දේවල්

by | May 16, 2021 | සාමාන්‍ය පුවත් | 0 comments

මටත් වෙන දේවල්

Bannercuts Group එකෙන් මාව ඇඩ්මින් කෙනෙක් විදිහට දාලා… වැරදිලා වෙන්න ඇති…

CharityShop වලින් අපි Bannercuts වල සාමාජිකයින්ට අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධනය දුන්නට ඉතිං ඒ ගෲප් අපට අයිති නෑ…

ඒ නිසා දැනුම් දුන්නා Original Adminට…

මේක මෙහෙම දැම්මේ නිකන් හරි Notifications එකක් ගියොත් පිට කෙනෙක්ට අන්තිමේදී මම ඒ ආයතනයේ කෙනෙක් කියලා වෙනත් අය හිතයි…

CharityShop Team

#2021මැයි16

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments