ඔබට ටයිප් සෙටින් පුලුවන්ද ? (Type Settings) | සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණයි

by | Jan 31, 2021 | මුදල් ලැබෙන ක්‍රම | 0 comments

ඔබට ටයිප් සෙටින් පුලුවන්ද ? (Type Settings) | සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණයි
අත් අකුරෙන්, වැල් අකුරෙන් ලියා තිබෙන සිංහල, ඉංග්රීසි, දෙමළ ලිපි ඔබට ටයිප් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවාද?
අපි ඔබේ ඒ හැකියාවෙන් අමතර ආදායමක් සොයමු !
ඔබට තිබෙන්නේ අපි ඡායාරූපයක් ලෙස හෝ ස්කෑන් කර එවන ලිපි ටයිප් කර අප වෙත එවීමයි. පරිගණකය හෝ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් භාවිතා කල හැක.
ටයිප් සෙටින් කලහැකි අයෙක්නම් නම් අපේ ආයතනයට ලැබෙන ටයිප් සෙටින් කටයුතු ඔබට ලබාදෙන්න අපට පුලුවන්.
එහිදී ආදායමෙන් ඔබට 60%ක්ද අපගේ ආයතනයට 40%ක්ද ලබාදීම කලයුතු වෙනවා.
ඔබට ටයිප් කල හැකි භාෂාව කමෙන්ට් කරන්න.
සැ.යු : මෙය අප ඉල්ලන කාලය ඇතුලත ලබාදිය යුතුය. දීර්ඝ කාලයක් ලබාදෙන්නේ පිටු 100-200 තිබෙනවානම් පමණි. අඩුම තරමින් පැයකට A4 Sheet 2-3ක් වත් ටයිප් කල හැකිනම් පමණක් කමෙන්ට් කරන්න.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments