ඔබේ කටහඬින් මුදල් උපයන්න කැමතිද ?

by | Jan 1, 2021 | මුදල් ලැබෙන ක්‍රම | 0 comments

ඔබේ කටහඬින් මුදල් උපයන්න කැමතිද ?
නිකන් ඉන්න ගමන් පුවත්පතක කොටසක් කියවලා WhatsApp එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න කැමතිද ?
ඔබට පුලුවන් ඔබ සතු ඕනෑම පුවත්පතක් (සිංහල හෝ ඉංග්රීසි) WhatsApp හරහා රෙකෝඩ් කරලා අපට එවන්න.
විනාඩියට ගෙවීම – රු.1 සිට 5 දක්වා (ඔබේ කටහඬේ Quality එක අනුව සහ අපගේ අවශ්යතාවය අනුව ගෙවීම වෙනස් විය හැක)
එක දිගට රෙකෝඩ් කිරීමට අවශ්ය නැහැ.
ඡේදයෙන් ඡේදය හෝ පිටුවෙන් පිටුව රෙකෝඩ් කල හැක.
සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ සාමාජිකයින්ට පමණයි…
වැඩි විස්තර ලඟදීම…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments