පෝස්ට් ශෙයාර් කරලා මුදල් උපයන්න කැමතිද ? (Post Share) | සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණයි

by | Jan 31, 2021 | මුදල් ලැබෙන ක්‍රම | 0 comments

පෝස්ට් ශෙයාර් කරලා මුදල් උපයන්න කැමතිද ? (Post Share) | සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණයි
අපිත් සමඟ සම්බන්ධ වෙන විවිධ ආයතන වල පෝස්ට් වෙනත් ගෲප් වල, ඔබේ සහ මිතුරන්ගේ වෝල් වලට ශෙයාර් කර අමතර මුදලක් උපයන්න කැමතිද?
අපි ඔබට ලබාදෙන Target එක ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කල යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස අප ලබාදෙන පෝස්ට් එකක් පැය 48-72ක් ඇතුලත් ගෲප් 100-200කට ශෙයාර් කල යුතුය.
සම්බන්ධ වෙන්න කැමති සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අය කමෙන්ට් කරන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments