ලියාපදිංචි වන්න | මුදල් ඉපයීම ආරම්භ කරන්න

by | Dec 17, 2020 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

ලියාපදිංචි වන්න | මුදල් ඉපයීම ආරම්භ කරන්න
ඔබ ලියාපදිංචි ෆෝම් එක පිරවීමේදී ඔබට මේ සඳහා Invite කල මිතුරාගේ ෆේස්බුක් නම නොඑසේනම් සාමාජික අංකය හෝ මේ පිළිබඳව දැනගත්තේ කා හරහාද යන්න සඳහන් කලහොත් ඔබට ලියාපදිංචි ගාස්තු රු.3,000ක් නොගෙවා නොමිළයේ ආදායම් ඉපයීම ආරම්භ කල හැක.
ලියාපදිංචි අංකයක් ඇති/නැති හැමෝම තමන්ගේ නම, දුරකථන අංකය සහ බැංකු ගිණුම් විස්තර ඇතුලත් කර මේ හරහා ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යය වේ.
1️⃣ 2019 ලියාපදිංචි වූ අයද මෙම ෆෝර්ම් එක පුරවන්න
2️⃣ 2020 දෙසැම්බර් 9-17 අලුතෙන් සම්බන්ධ වුණ අයද ලියාපදිංචි වන්න
3️⃣ මිතුරන් මාර්ගයෙන් දෙසැම්බර් 14 සිට එකතුවන අයද “සියලුම පෝස්ට් කියවා අවසානයේ මුදල් උපයන්න කැමතිනම් පමණක්” ලියාපදිංචි වන්න.
4️⃣ CS-0001 සිට CS-0050 දක්වා සාමාජිකයින් සියලුම දෙනා මේ හරහා ඔබගේ බැංකු ගිණුම් විස්තර එවන්න කාරුණික වන්න.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments