විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය වියදම් සොයා ගන්න Part Time මොනව හරි කරමුද?

by | Mar 4, 2021 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය වියදම් සොයා ගන්න Part Time මොනව හරි කරමුද?
දිනකට මිනිත්තු 30ක් වෙන්කර මාසයකට රු.20,000ක් සොයන්න.
Student Support for University Education
???? ඔබ රජයේ විශ්ව විද්යාලයක ඉගෙනුම ලබන අයෙක්නම් ඔබට සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීමකින් තොරව සම්බන්ධ වී ඉපයීම් ආරම්භ කල හැක.
???? එක් සාමාජිකයෙක් හඳුන්වාදීම වෙනුවෙන් 1$ ලැබෙනු ඇත.
සාමාජිකයින් 5 දෙනෙක් හඳුන්වාදුන් පසු ඔබව අපගේ Executive Family Group එකට ඇතුලත් කරනු ලැබේ.
ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව මුදල් ඉපයීමට කැමතිනම් ඔබගේ විශ්ව විද්යාලය, කුමන වසරේ සිසුවෙක්ද යන්න සහ සාමාජික අංකය සමඟ Apply ලෙස කමෙන්ට් කරන්න.
උදා : Colombo 2nd Year FB0000 Apply
සාමාජික අංකය ලබාගන්නා ආකාරය කරුණාකර ගෲප් එකෙහි පෝස්ට් කියවා අවබෝධ කරගන්න.
උපදෙස් නිසියාකාරව කියවා පිළිපැදිය යුතුය.
ඔබගේ පළමු සම්මුඛ පරීක්ෂණය වන්නේ ඔබගේ කමෙන්ට් එකයි.
❎ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන දින 60ක් ඔබ අක්රීයව සිටියහොත් හෝ මුදල් ඉපයීම් සිදු නොකලහොත් ඔබගේ නොමිළයේ ලැබෙන සාමාජිකත්වය අහෝසි වේ. නැවත මුදල් ගෙවා සම්බන්ධ විය හැක.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments