සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්නේ කොහොමද ?

by | May 8, 2021 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්නේ කොහොමද ?

CharityShop සාමාජික ගාස්තුව | Registration Fee (Rs.2,500)

බිම්මල් වගාව පාඨමාලාව – රු.2,000

බඩු ගන්න යන ගමන් ලඟම තියෙන Food City  එකෙන් සාමාජික ගාස්තුව හෝ පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන්න

1️⃣ Food City එකෙන් Cargills Bank Deposit Slip එකක් ඉල්ලගන්න

ගිණුමේ නම : Danesh Edirisooriya

ගිණුම් අංකය : 009107001513

ශාඛාව : Kurunegala

වෙනත් ගෙවීම් ක්‍රම ගැන දැනගන්න www.mychallenge.work වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

Charityshop Team

#2021මැයි8

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments