සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න බැරි වුණාද?

by | Jan 31, 2021 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න බැරි වුණාද?
ගෲප් එක ආරම්භ කල පළමු සතියේ : සාමාජිකත්වය නොමිළයේ
දෙවන සතියේ : රු.250
තෙවන සතියේ : රු.500
හතරවන සතියේ : රු.1,000
අද දිනයේ සාමාජික ගාස්තුව – රු.1,000
පෙබරවාරි 01 වෙනිදාට පසුව රු.2,500 හෝ ආයතනය තීරණය කරන දැනට පවතින මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් වේවි.
ප්රමාද වී පසු තැවීමෙන් වළකින්න…
මෙයට ඇත්තටම එක් වෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින, අද නිවාඩු දිනයක් නිසා මුදල් ගෙවීමට අපහසු අයට අවශයිනම් දින 3ක සහන කාලයක් ලබාදෙන්න පුලුවන්.
පෙබරවාරි 4 ට පෙර ඔබගේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීමට සූදානම් අය කමෙන්ට් කර සහන කාලයක් ලබාගන්න. එවිට ඔවුන්ට හෙට සිට වැඩිවන මුදල අය කිරීමක් කරන්නේ නැත.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments